Lainhuuto ja erityinen oikeus

Mikä on erityinen oikeus? Erityinen oikeus on kiinteistön omistusoikeutta rajoitetumpi oikeus. Erityinen oikeus kuuluu yleensä jollekulle muulle kuin kiinteistön omistajalle.Yleisin erityinen oikeus on maanvuokraoikeus, jossa maanomistaja vuokraa ulkopuoliselle maa-aluetta vaikkapa… Lue lisää »

Lainhuudatusaika: Lainhuudatusajan alkaminen eri saannoissa

Mistä hetkestä lainhuudatusaika alkaa eri saannoissa? Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan allekirjoittamisesta. Kauppakirjan, lahjakirjan ja vaihtokirjan perusteella lainhuudatusaika alkaa kaupanvahvistajan allekirjoituspäivämäärästä. Perintönä saadun kiinteistön lainhuudatusaika… Lue lisää »

Lainhuudattaminen

Mikä on lainhuuto? Lainhuuto tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää, jolla osoitetaan kiinteistön omistus. Lainhuuto tarkoittaa siis omistusoikeuden rekisteröimistä. Lainhuutomerkintä on tehtävä sen vuoksi, että sivulliset tietävät, kuka omistaa tietyn… Lue lisää »

Kiinteistön periminen ja lainhuudatus

Lainhuuto perintönä saatuun kiinteistöön Kiinteistö on lainhuudatettava myös silloin, kun se saadaan perintönä. Lainhuudatusaika 6 kk alkaa siitä hetkestä, kun perinnönjako on toimitettu. Perinnönjako on toimitettu, kun kuolinpesän osakkaat ovat… Lue lisää »

Kiinteistö: Kiinteistön lainhuutopohja

Onko ostamasi kiinteistön lainhuutopohja kunnossa? Lainhuutoa haettaessa on esitettävä selvitys hakijan saannon laillisuudesta. Hakemukseen on liitettävä saannon perusteena oleva asiakirja, esim. kauppakirja, alkuperäisenä taikka kaupanvahvistajan tai kirjaamisviranomaisen oikeaksi todistamana jäljennöksenä.… Lue lisää »

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri: Rekisterin tiedot julkisia

Miten lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri toimii ja mitä tietoa sieltä saa? Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää. Rekisterin tiedot kiinteistöjaotuksesta perustuvat kiinteistörekisteriin. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintä vireillä olevista kirjaamishakemuksista, tietoja… Lue lisää »

Kirjaus: Kirjauksen hakeminen

Miten kirjausta haetaan? Hakemuksesta on käytävä ilmi kirjaamisen kohde, hakijan vaatimus, hakijan nimi, kotipaikka ja henkilötunnus, sekä hakijan tai hänen asiamiehensä puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää.… Lue lisää »

Kirjaamisasiat: Kirjaamisasioista pidetään rekisteriä

Mitä kirjaamisasioilla tarkoitetaan? Maakaaren mukaisilla kiinteistöön liittyvillä kirjaamisasioilla tarkoitetaan lainhuudatusta, erityisten oikeuksien kirjaamista sekä kiinnitystä. Kirjaamisasioista pidetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintöjä myös muista kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista… Lue lisää »

Kirjaamisasia: Tyytymättömyys annettuun päätökseen

Oletko tyytymätön kirjaamisasiassa annettuun päätökseen? Muutosta kirjaamisviranomaisen kirjaamisasiassa antamaan lopulliseen ratkaisuun saa hakea valittamalla maaoikeuteen. Kun kirjaamisasia on ratkaistu toisin kuin hakija tai muu asiaan osallinen on pyytänyt, kirjaamisviranomainen liittää… Lue lisää »