Kiinteistö: Hallinnanjakosopimus omistajien kesken

Onko kiinteistön omistajien kesken tehty hallinnanjakosopimus? Kiinteistön omistus jakaantuu toisinaan usealle. Osaomistajat voivat vapaasti sopia kunkin käyttöön kuuluvasta alueesta. Kiinteistön tontti saattaa olla yhteisessä käytössä tai se on saatettu jakaa… Lue lisää »

Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen

Hallinnanjakosopimuksen kirjauksen oikeusvaikutukset Jos useampi henkilö omistaa yhteisesti saman kiinteistön, ja molemmat käyttävät sitä omiin tarkoituksiinsa (esim. paritalo tai kaksi erillistä omakotitaloa) on heidän syytä laatia hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimuksessa sovitaan siitä,… Lue lisää »

Erityisen oikeus: Erityisen oikeuden kirjaaminen

Miten erityisen oikeuden kirjaamista haetaan? Erityisen oikeuden kirjaamista haetaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Hakemuksessa on yksilöitävä oikeus, jota pyydetään kirjattavaksi ja oikeuden perustamista tai siirtämistä osoittava sopimus tai… Lue lisää »

Erityinen oikeus: Kirjaamisen oikeusvaikutukset

Mitä oikeusvaikutuksia erityisen oikeuden kirjaamisella on? Erityinen oikeus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattuna nauttii julkista luotettavuutta. Erityisen oikeuden kirjaamisella on siten paljolti lainhuudolle säädetyt oikeusvaikutukset. Jos kiinteistöön on perustettu useita kirjattavia… Lue lisää »

Kiinteistönkauppa: vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus kiinteistökaupassa Jos kiinteistökauppaa rasittaa virhe, ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus voi olla muiden vaatimusten kanssa rinnakkainen, eli ostaja voi vaatia esim. hinnanalennusta ja vahingonkorvausta taikka kaupan purkua ja… Lue lisää »

Kiinteistönkauppa: Korvaus kaupasta vetäytymisestä

Oikeus vetäytyä kiinteistökaupasta Jos kaksi henkilöä sopivat keskenään tekevänsä kiinteistökaupan, mutta toinen heistä tämän jälkeen ei teekään kauppaa vaan vetäytyy siitä, on toisella osapuolella tällöin oikeus korvaukseen kaupasta vetäytymisestä. Korvauksen… Lue lisää »

Kiinteistön omistus: Hallinnanjakosopimus

Omistamme yhdessä kiinteistön. Kannattaako hallinnanjakosopimuksen laatiminen? Kiinteistön omistus jakaantuu toisinaan usealle. Osaomistajat voivat vapaasti sopia kunkin käyttöön kuuluvasta alueesta. Kiinteistön tontti saattaa olla yhteisessä käytössä tai se on saatettu jakaa… Lue lisää »