Kirjaamisasia: Kirjaamisasian käsittely

Miten kirjaamisasiaa käsitellään? Kirjaamisasia tulee vireille, kun hakemus on esitetty tai toimitettu toimivaltaiselle kirjaamisviranomaiselle. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintä myös vireillä olevista kirjaamisasioista. Puuttuva selvitys suoritetusta varainsiirtoverosta ei estä hakemuksen… Lue lisää »

Mihin erityinen oikeus voidaan kirjata?

Kirjaamisen kohdistaminen Tyypillisimmin erityinen oikeus kohdistuu kiinteistöön kokonaisuudessaan. Erityinen oikeus voidaan kirjata kohdistumaan myös pelkästään kiinteistön tiettyyn määräalaan. Mikäli kirjaamisen kohteena on määräala, edellytetään kuitenkin, että erityisen oikeuden perustajalla on… Lue lisää »

Kiinteistö: Kiinteistön ainesosa ja tarpeisto

Mitä kuuluu kiinteistön ainesosiin ja tarpeistoon? Kiinteistön ainesosan ja tarpeiston määrittäminen saattaa toisinaan olla paikallaan mm. yrityskiinnityksen kohdetta selvennettäessä. Kiinteistön omistaja voi rajata tietyn elinkeinotoiminnassa käyttämänsä koneen tai laitteen kiinteistön… Lue lisää »

Kiinteistö: Hallinnanjakosopimus omistajien kesken

Onko kiinteistön omistajien kesken tehty hallinnanjakosopimus? Kiinteistön omistus jakaantuu toisinaan usealle. Osaomistajat voivat vapaasti sopia kunkin käyttöön kuuluvasta alueesta. Kiinteistön tontti saattaa olla yhteisessä käytössä tai se on saatettu jakaa… Lue lisää »

Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen

Hallinnanjakosopimuksen kirjauksen oikeusvaikutukset Jos useampi henkilö omistaa yhteisesti saman kiinteistön, ja molemmat käyttävät sitä omiin tarkoituksiinsa (esim. paritalo tai kaksi erillistä omakotitaloa) on heidän syytä laatia hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimuksessa sovitaan siitä,… Lue lisää »

Erityisen oikeus: Erityisen oikeuden kirjaaminen

Miten erityisen oikeuden kirjaamista haetaan? Erityisen oikeuden kirjaamista haetaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Hakemuksessa on yksilöitävä oikeus, jota pyydetään kirjattavaksi ja oikeuden perustamista tai siirtämistä osoittava sopimus tai… Lue lisää »

Erityinen oikeus: Kirjaamisen oikeusvaikutukset

Mitä oikeusvaikutuksia erityisen oikeuden kirjaamisella on? Erityinen oikeus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattuna nauttii julkista luotettavuutta. Erityisen oikeuden kirjaamisella on siten paljolti lainhuudolle säädetyt oikeusvaikutukset. Jos kiinteistöön on perustettu useita kirjattavia… Lue lisää »