Henkivakuutuksen edunsaajamääräys

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä se taho, jolla vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta on oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. Useimmiten edunsaajaksi on merkitty omaiset. Edunsaajamääräys sisältyy yleensä kirjallisiin vakuutusehtoihin. Vakuutukenottaja voi muuttaa määräystä… Lue lisää »

Perinnönjako: Epäsuhtainen perinnönjako

Mitä jos perinnönjako on epäsuhtainen? Lähtökohtana perintökaaren perinnönjakosäännöksissä on sukulaisuuteen perustuva tasajako. Jos joku perillisistä liiaksi luopuu osuudestaan toisen hyväksi, voi kysymyksessä olla lahja ja sovellettavaksi voi tulla jopa kahdenkertainen… Lue lisää »