Kiinteistö velan vakuutena

Miten kiinteistön voi saada velan vakuudeksi? Kiinteistön panttaus eli kiinteistön käyttäminen velan vakuutena tapahtuu hakemalla kiinteistöön kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä saatu panttikirja velkojalle. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on… Lue lisää »

Kiinteistön panttaus

Kiinteistön panttaus tehdään siten, että ensin kiinteistöön haetaan kiinnitys. Kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka annetaan velkojalle. Kiinteistön panttaus Kiinteistön kiinnitys on edellytys sille, että kiinteistöstä saadaan panttikirjat. Panttikirjojen avulla kiinteistöä voidaan… Lue lisää »

Panttaussitoumus: Panttikirja

Panttaussitoumuksen tarkoitus? Yleinen käytäntö on, että velkoja vaatii esim. lainapäätöksen yhteydessä velalliselta panttaussitoumuksen. Velkojalla on panttaussitoumuksen perusteella oikeus vaatia velallista kiinteistön omistajana luovuttamaan määrätyn suuruinen panttikirja. Jos kiinteistö ei enää… Lue lisää »

Takautumissaatava: Takautumissaatavan vanhentumisuhka

Milloin takautumissaatavaa voi alkaa vaatia? Saatavan vanhentumisuhka? Oikeus saada maksu takautumissaatavastaan alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä. Sama sääntö koskee sekä vaatimuksia velalliselta että toisilta… Lue lisää »

Takausvelka: Takausvelan ennenaikainen maksu

Saanko suorittaa takausvelkaa ennenaikaisesti? Takaajalla on oikeus suorittaa erääntynyt päävelka samoilla edellytyksillä kuin velallisella. Erääntymättömän päävelan takaaja saa myös suorittaa, jos velallisella olisi ollut oikeus eräännyttää velka ennenaikaisesti. Jos velkojalla… Lue lisää »

Takaus: Yleistakaus

Langettaako yleistakaus rajattoman vastuun toisen veloista? Yleistakausta määrättäessä on sovittava takauksen rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä veloista takaaja vastaa. Jollei yleistakausta ole edellä… Lue lisää »

Takaus: Toissijaisen takaus ja omavelkainen takaus

Pelkäätkö toissijaisen takauksen tuomaa maksuvelvollisuutta? Entä omavelkainen takaus? Toissijaisen takauksen perusteella velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntynyt ja velalliselta ei ole päävelan perimiseksi voitu ulosmitata varoja, jotka… Lue lisää »