Yhteismetsä: Kiinteistöjen yhteinen alue

Kannattaako yhteismetsä? Yhteismetsä on kiinteistöjen yhteinen alue, jota käytetään kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsän osakkaita ovat ne, jotka omistavat osuuden yhteismetsästä. Yhdistämällä voimansa osakkaat voivat suorittaa metsätaloudelliset toimenpiteet tarkoituksenmukaisemmin ja edullisemmin… Lue lisää »

Kiinteistö: Osuus yhteisalueesta

Kuuluuko kiinteistöllesi osuus yhteisalueesta? Yhteisellä alueella tarkoitetaan useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta. Yhteisalueen muodostaminen edellyttää yhdistettävien kiinteistöjen omistajien sopimusta ja yhteisalueen tarpeellisuutta. Kiinteistöjen yhteisalue voi olla myös vesialue. Asemakaava-alueella yhteisaluetta… Lue lisää »

Ympäristölupahakemus: Ympäristölupavirasto ja ympäristölupahakemusten käsittely

Kuka käsittelee ympäristölupahakemukset? Ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupaviranomaisia ovat kunnan ympäristölupaviranomainen, ELY-keskus ja aluehallintovirasto. Ympäristöministeriö vastaa valtakunnallisesta ympäristöpolitiikasta ja hallinnonalan ohjauksesta ja suunnittelusta. Ympäristöministeriö asettaa tavoitteet ympäristönsuojelulle, valmistelee ja kehittää ympäristölainsäädäntöä ja… Lue lisää »

Alueelliset ELY-keskukset ympäristöön liittyvissä asioissa

Mitä ELY-keskukset tekevät? ELY-keskukset ovat tärkeimpiä aluehallinnon ympäristöviranomaisia. Niiden toimivalta ulottuu miltei koko ympäristölainsäädännön alueelle. Niiden tehtävät painottuvat lupa-asioihin, laillisuusvalvontaan ja yleisen ympäristöedun valvontaan. ELY-keskusten tehtävänä on ohjata kunnan alueiden… Lue lisää »

Terveydensuojelu: Terveellisen elinympäristön turvaaminen

Johtaako terveydensuojelun laiminlyönti vankeuteen? Terveydensuojelulain avulla pyritään edistämään väestön terveyttä vähentämällä sellaisia ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Varsinaiseen terveydensuojeluun kuuluu elintarvikkeiden laadun, talous- ja uimaveden laadun sekä asuntojen… Lue lisää »