Poromerkki ja mitä se kertoo

Poromerkki on korvamerkki. Se kertoo omistussuhteen, eli sen kuka poron omistaa. Laidunnuskauden jälkeen voidaan merkitsemisen ansiosta selvittää, mikä poro on kenenkin. Korvamerkki auttaa myös petovahingon tai esim. liikennevahingon selvittämisessä. Mitä poromerkiltä… Lue lisää »

Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella

Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella on toissijainen rikoslain 10 luvun mukaisille menettämisseuraamuksille.  Rikoslain puolella on mm. metsästysrikos ja törkeä metsästysrikos. Menettämisseuraamus on mahdollinen myös metsästyslain perusteella. Jos riistaeläin on metsästetty vastoin metsästyslain… Lue lisää »

Moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttö metsästyksessä

Moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttö metsästyksessä on kielletty. Riistaeläintä ei pyyntitarkoituksessa saa hätyyttää tai jäljittää ilma-aluksella taikka maalla kulkevalla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla eikä aluksella tai veneellä moottorin käydessä. Riistaeläintä ei saa ampua ilma-aluksesta taikka… Lue lisää »

Ampumakoe metsästyksen edellytyksenä

Ampumakoe on suoritettava, jos metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella. Ampukakokeen tarkoituksena on varmistua siitä, että metsästäjä tuntee aseen, osaa käyttää sitä ja on… Lue lisää »

Metsästysvuokrasopimus

Alueen omistaja voi antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osin. Maanvuokralain mukaisesti tehty vuokrasopimus ei automaattisesti anna oikeutta metsästykseen vuokra-alueella, vaan tästä on erikseen vuokrasopimuksessa mainittava. Se, että on vuokrannut metsästysoikeuden… Lue lisää »

Oikaisuvaatimus metsästäjätutkinnosta tai ampumakokeesta

Oikaisuvaatimus metsästäjätutkinnosta tai ampukakokeesta tulevat eteen lähinnä tilanteissa, joissa ampumakoe tai metsästäjätutkinto on hylätty. Ampumakoe on suoritettava sen joka aikoo metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua… Lue lisää »

Riistakeskuksen poikkeuslupa

Riistakeskuksen poikkeuslupa on lupa, jolla voidaan poiketa osasta metsästyslain rauhoituksista, kielloista ja rajoituksista. Pääsääntöisesti eläimet rauhoitetaan valtioneuvoston asetuksella. Susi, karhu, saukko, ahma, ilves ja kirjohylje ovat aina rauhoitettuja. Poikkeuslupa voidaan antaa… Lue lisää »