Perätön lausuma tuomioistuimessa

Kyseessä on perätön lausuma tuomioistuimessa, mikäli todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa; taikka asianosainen kuulusteltaessa tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla; taikka muu henkilö kuulusteltaessa tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla joko antaa väärän tiedon asiassa,… Lue lisää »

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä

Kyseessä on perätön lausuma viranomaismenettelyssä, mikäli henkilö valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä; taikka muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa; taikka muu henkilö kuin sellainen,… Lue lisää »

Rikoksentekijän suojeleminen

Mikäli henkilö saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistää rikoksentekijän pakoa tai hävittää todisteita tai yrittää muulla tavalla estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, katsotaan teko rikoksentekijän suojelemiseksi. Rikoksentekijän suojelemisesta tuomitaan sakkoa tai… Lue lisää »

Todistusaineiston vääristeleminen

Todistusaineiston vääristelemisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa,… Lue lisää »

Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa

Mikäli edellä tarkoitetussa perättömässä lausumassa aiheutetaan vakava vaara siitä, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai tuomitsee jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai… Lue lisää »

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Sisäpiiritiedon väärinkäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi joko luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen… Lue lisää »

Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Mikäli tahallisessa sisäpiirintiedon väärinkäytössä tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai huomattavaa henkilökohtaista etua; taikka, rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi erityisen vastuullista asemaansa arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön, arvopaperinvälittäjän, arvopaperipörssin, optioyhteisön tai arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai… Lue lisää »

Yhdyskuntapalvelu: Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano ja suorittaminen

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten kriminaalihuoltolaitos vahvistaa yhdyskuntapalvelun suorittajalle palvelusuunnitelman, joka sisältää yhdyskuntapalvelun palvelutehtävät ja palvelun päättymispäivän. Palvelusuunnitelmaan kirjataan niin ikään palvelutehtävien ja palvelupaikan olojen edellyttämät yhdyskuntapalvelun suorittamista koskevat tarpeelliset ehdot. Kriminaalihuoltolaitos… Lue lisää »