Työsopimuslaki: Työnantajan yleisvelvoite

Tiedätkö, mitä työnantajan yleisvelvoite pitää sisällään? Työsopimuslaissa on säädetty työnantajalle ns. yleisvelvoite, jota tulisi noudattaa suhteessa työntekijöihin. Yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä… Lue lisää »

Työnantajan velvollisuudet, Uudelleensijoittaminen

Työnantajan velvollisuudet, kun irtisanominen tapahtuu YT-neuvottelujen seurauksena Koska irtisanominen on työntekijän taloudelle radikaali muutos, täytyy ensin pohtia lievempien toimenpiteiden mahdollisuutta. Laissa on säädetty työnantajalle uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuus ennen irtisanomista. Se… Lue lisää »

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Työnantajan takaisinottovelvollisuus tarkoittaa, että tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotulle pitää tarjota töitä, kun töitä taas on. Työnantajan takaisinottovelvollisuus Jotta työntekijä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työn täytyy olla vähentynyt… Lue lisää »

Työnantajan velvollisuudet, Koulutusvelvollisuus

Työnantajan velvollisuudet, kun irtisanominen tapahtuu YT-neuvottelujen seurauksena Työnantajalla on velvollisuus sijoittaa työntekijä vapaana oleviin työtehtäviin. Tarvittaessa työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarkoituksenmukainen ja kohtuullinen koulutus uusien työtehtävien suorittamiseksi. Jos työnantajalla on… Lue lisää »

Miten yt-neuvottelut etenevät?

Kun YT-neuvottelujen taustalla on työvoiman vähentäminen, lain mukaan tavoitteena on päästä sopimukseen. Tämän toteutumiseksi työnantajalla on tehostettu neuvotteluvelvollisuus työntekijöidensä kanssa. Jos YT-neuvottelut ovat työnantajalle vain ilmoitusluontoinen tapahtuma, työnantaja ei täytä… Lue lisää »

Kuinka kauan yt-neuvottelut kestävät?

Varsinaisten neuvottelujen kesto riippuu siitä, kuinka moneen työntekijään YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdistuvat. Neuvotteluaika alkaa kulua varsinaisten neuvottelujen alettua, ei neuvotteluesityksen antamispäivästä. Jos toimenpide johtaa alle 10 työntekijän tai toimihenkilön osa-aikaistamiseen, irtisanomiseen… Lue lisää »