Virka: Valtion virkamies

Kuka on kelpoinen virkamieheksi? Valtion virkamieheksi voidaan nimittää jopa 15-vuotias henkilö, jos tämä on suorittanut oppivelvollisuutensa ja nimittämistä voidaan pitää sopivana virkamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta. Pääsääntöisesti virkamieheksi nimitettävän tulee… Lue lisää »

Virka: Määräaikainen virka

Voiko virka olla määräaikainen? Viran määräaikaisuudelle pitää olla hyväksyttävä peruste. Työn luonne, sijaisuus, harjoittelu ja avoinna olevan viran tehtävien hoito saattavat edellyttää määräaikaista tai muuten rajoitetuksi ajaksi sovittua virkasuhdetta. Virkamiestä… Lue lisää »

Viranomainen: Viranomaisen harjoittama syrjintä

Onko sinua syrjitty tai muuten epäasiallisesti kohdeltu virassasi? Laki asettaa viranomaiselle velvoitteen kohdella palveluksessaan olevia virkamiehiä tasapuolisesti. Virkasuhteesta johtuvat edut ja oikeudet sinun on saatava sellaisina kuin ne sinulle lain… Lue lisää »

Valtion virka: Valtion viran koeaika

Voidaanko virkaan määrätä koeaika? Virkaan nimittämisen yhteydessä on mahdollista sopia koeajasta. Koeaika saa olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Koeajan aikana virkasuhteen saa purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta. Syyksi… Lue lisää »

Valtion virka: Julkisoikeudellinen virkasuhde

Mitä valtion virka tarkoittaa? Kun valtio on työnantajana ja virkamies työn suorittajana, on kysymyksessä julkisoikeudellinen palvelussuhde eli virkasuhde. Perustuslaissa on säädetty virkoihin nimittämisen yleisistä perusteista. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat… Lue lisää »