Valtiopetoksen valmistelu

Valtiopetos on rikos, jonka tavoitteena on kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka, muuttaa Suomen valtiojärjestystä, syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.… Lue lisää »

Valtiopetos

Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen: kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen… Lue lisää »

Vakuusoikeuden loukkaus

Vakuutusoikeuden loukkauksessa on kyse toimista, joilla hallitaan omaa tai toisen omaisuuttaa siten, että se loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta. Henkilön katsotaan syyllistyvän vakuusoikeuden loukkaukseen, mikäli hän loukkaa toisen pantti- tai… Lue lisää »

Törkeä varkaus

Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tekijä voidaan tuomita törkeästä varkaudesta. Arvioinnin lähtökohtana on se, että teko täyttää varkauden tunnusmerkit. Teko katsotaan törkeäksi varkaudeksi, mikäli anastamisen… Lue lisää »

Varkaus

Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta. Varkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Teon yritys on rangaistava. Anastamisella tarkoitetaan toisen omistaman irtaimen omaisuuden oikeudetonta ottamista,… Lue lisää »

Murtovälineen hallussapito

Mikäli henkilö pitää ilman hyväksyttävää syytä hallussaan sellaista avainta toisen lukkoon taikka tiirikkaa tai muuta välinettä, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiassa käytettävän tunkeutumiseen toisen hallinnassa olevaan suljettuun tilaan rikoksen tekemistä… Lue lisää »

Luvaton pyynti

Mikäli henkilö luvattomasti metsästää toisen metsästysalueella tai kalastaa tai muuten pyytää toisen kalavedessä taikka ylittää lakiin, lupaan, sopimukseen tai päätökseen perustuvan metsästys- tai kalastusoikeutensa, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan pyyntiin. Luvattomasta… Lue lisää »

Lievä ja törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Mikäli henkilö ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, katsotaan hänen syyllistyvän moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen. Laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä teko voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Mikäli moottorikulkuneuvon käyttövarkaus,… Lue lisää »

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Mikäli henkilö ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, katsotaan hänen syyllistyvän moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen. Moottorikulkuneuvon käyttövarkautta sovelletaan kaikkiin moottoriajoneuvoihin tai muihin moottorikulkuneuvoihin. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että moottorikulkuneuvo on luvattomasti otettu käyttöön.… Lue lisää »

Lievä ja törkeä luvaton käyttö

Luvaton käyttö voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Kyseessä on luvaton käyttö, mikäli henkilö luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta. Luvattomana käyttönä ei pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden… Lue lisää »