Löytötavara

Löytötavara on irtain esine, jonka kuka tahansa voi löytää esim. kadulla kävellessään. Löytötavara määritellään tarkemmin laissa; löytötavaran ei yleensä pidetä esineitä, jonka joku on hylännyt, eläimiä, eikä hylättyjä ajoneuvoja ja… Lue lisää »

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun esine on toimitettu poliisille, ellei oikea omistaja tuossa ajassa ole sitä noutanut. Välttääkseen omaistusoikeuden siirrymisen kadotettua omaisuutta onkin ryhdyttävä kyselemään mahdollisimman… Lue lisää »

Omistusoikeus oletetaan esineen haltijalle

Omistusoikeus tarkoittaa muun muassa oikeutta hallita, käyttää ja luovuttaa omistusoikeuden kohdetta. Omistusoikeuden näkyvä tunnusmerkki on esineen hallinta. Omistusoikeusolettama Esineen, kiinteän tai irtaimen, hallinta on omistusoikeuden helpoimmin havaittava elementti. Omistusoikeus käsitteenä kattaa myös… Lue lisää »

Käyttöoikeuden rajoitukset

Omistusoikeus ja hallintaoikeus kattavat myös käyttöoikeuden. Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ja kieltää muita käyttämästä. Mitä ovat käyttöoikeuden rajoitukset? Käyttöoikeuden rajoitukset Omistus- tai hallintaoikeuden haltijalla on lähtökohtaisesti yksinomainen suojattu käyttövapaus kohde-esineeseen. Omistajalla tai… Lue lisää »