Irtaimen kauppa: Kaupan osapuolien vastuu

Kuka on vastuussa kaupan kohteesta tapaturman sattuessa? Kaupan osapuolille on usein epäselvää se, kumpi joutuu kantamaan taloudelliset seuraukset tavaralle aiheutuneesta tapaturmasta kaupanteon jälkeen. Tavara voi vahingoittua tai hävitä kuljetusketjun eri… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: Hinnanalennus

Milloin olen oikeutettu hinnanalennukseen? Hinnanalennuksella pyritään palauttamaan tavaran tosiasiallisen arvon ja hinnan oikea suhde. Hintaa määriteltäessä lähtökohtana on ollut virheetön tavara. Kun ilmenee, että se onkin viallinen, ostajan ei voida… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: Avoin kauppa

Mitä tarkoitetaan avoimella kaupalla? Avoimella kaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä on sidottu tehtyyn kauppaan, mutta ostajalla on oikeus harkita hyväksyykö hän kaupan vai ei. Ostaja saa siten tavaran ensin hallintaansa… Lue lisää »