Kaupan purku: sopimus tullaan rikkomaan

Kaupan purku ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella Kaupan purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella edellyttää, että kaupan purkamiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen tapahtuminen on käynyt selväksi. Sopimusrikkomuksen tulee olla olennainen. Olennaisuuden arviointiin vaikuttaa se, miten keskeinen… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: ostajan konkurssi

Ostaja konkurssissa – mitä tapahtuu? Jos ostaja on asetettu konkurssiin ennen kuin hän on täyttänyt sopimuksen, on myyjän annettava ostajan konkurssipesälle mahdollisuus sitoutua sopimukseen. Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: Osamaksukauppa

Onko osamaksukauppa sinun tapasi kuluttaa? Osamaksukauppa on irtaimen esineen kauppaa, jossa vähintään osa kauppahinnasta jää velaksi ja joka ainakin joltain osin erääntyy vasta ostajan saatua tavaran haltuunsa. Tyypillisessä osamaksukaupassa ostaja… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: maksu myöhässä

Viivästyskorko kauppahinnalle Ostajan maksun viivästyessä myyjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle. Ostajalla on velvollisuus maksaa kauppahinnalle korkoa riippumatta siitä, miksi hänen maksunsa on viivästynyt.Ostaja ei joudu kuitenkaan suorittamaan viivästyskorkoa, jos… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: korvaus sopimuksen rikkomisesta

Vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen perusteella irtaimen kaupassa Lähtökohtana vahingon korvaamisessa on täyden korvauksen periaate. Vahinkoa kärsinyt osapuoli on saatettava taloudellisesti samaan asemaan kuin missä hän olisi ollut, mikäli sopimus olisi täytetty sovitusti.… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: kohteen tarkistaminen

Mistä ostajan pitää tietää kaupan kohteesta? Ostajalla ei ole oikeutta virheenä vedota seikkoihin, joista hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Tämän mukaisesti ostajan katsotaan hyväksyneen tavara puutteineen, jos hän on… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: Kaupan purkaminen

Saako kaupan purkaa milloin vain? Kaupan purkaminen on ostajan viimesijainen keino korjata tilanne, kun hänen ostamassaan tavarassa on virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppa voidaan purkaa vain jos virheen korjaaminen,… Lue lisää »