Takaus: Toissijaisen takaus ja omavelkainen takaus

Pelkäätkö toissijaisen takauksen tuomaa maksuvelvollisuutta? Entä omavelkainen takaus? Toissijaisen takauksen perusteella velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntynyt ja velalliselta ei ole päävelan perimiseksi voitu ulosmitata varoja, jotka… Lue lisää »

Takaus: Takausvelka

Näenkö rahojani enää koskaan, jos maksan takausvelkaa? Jos olet maksanut takauksen perusteella velkaa, sinulla on oikeus saada velalliselta velkojalle suorittamasi päävelan määrä. Kysymyksessä on takautumisoikeus velallista kohtaan, mikä ei kuitenkaan… Lue lisää »

Takaus: Takaus ja vierasvelkapanttaus

Vierasvelkapanttaus vai takaus? Takausta ja panttausta toisen henkilön velasta koskee laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Laki on yleislaki ja sitä sovelletaan silloin, jos muuta ei johdu takaus- tai panttaussitoumuksesta, osapuolten omaksumasta… Lue lisää »

Takaus: Takauksen sovittelu, takausvastuu

Millä edellytyksillä takausvastuuta voidaan sovitella? Jos takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden, takausta voidaan sovitella. Edellytyksenä on, että luotonantaja takausta annettaessa tiesi tai hänen… Lue lisää »

Takaus: Riittävät tiedot ennen takausta

Annettiinko sinulle riittävästi tietoja ennen takaukseen ryhtymistä? Ennen takauksen antamista luotonantajan on selvitettävä yksityistakaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen. Samoin edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan… Lue lisää »

Takaus: Mitä takauksella tarkoitetaan?

Mikä on takauksen sisältö? Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velasta. Takauslajeja on erilaisia. Yleisin lienee omavelkainen takaus. Jos muuta ei ole takaajan kanssa sovittu,… Lue lisää »

Takaaja: Takaajien keskinäiset suhteet

Mitkä ovat usean takaajan keskinäiset suhteet? Jos samasta velasta on annettu useampi samanaikainen tai toisia takauksia edellyttänyt takaus, joiden keskinäisestä vastuunjaosta ei ole sovittu, kullakin takaajalla on oikeus saada jokaiselta… Lue lisää »