Panttaussitoumus: Panttikirja

Panttaussitoumuksen tarkoitus? Yleinen käytäntö on, että velkoja vaatii esim. lainapäätöksen yhteydessä velalliselta panttaussitoumuksen. Velkojalla on panttaussitoumuksen perusteella oikeus vaatia velallista kiinteistön omistajana luovuttamaan määrätyn suuruinen panttikirja. Jos kiinteistö ei enää… Lue lisää »

Velan perintä

Velan vanhentuminen Vanhentunutta velkaa ei saa periä, eikä perintää saa jatkaa velallisen kiistäessä maksuvelvollisuutensa. Perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, mikäli velallinen ei esitä kiistämiselle järkevää perustetta tai jos hän vetoaa… Lue lisää »

Perintä ja kulut

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perinnässä ei saa antaa… Lue lisää »

Maksuvaikeudet

Jos joudut maksuvaikeuksiin, niin ota heti yhteys laskusi lähettäjään, kun tiedät että maksuvaikeuksia saattaa tulla. Selvitä realistinen maksukykysi ja pyri sopimaan uusi maksupäivä tai lyhennyserät. Luotonmaksua voi yleensä järjestellä pankin… Lue lisää »

Takautumissaatava: Takautumissaatavan vanhentumisuhka

Milloin takautumissaatavaa voi alkaa vaatia? Saatavan vanhentumisuhka? Oikeus saada maksu takautumissaatavastaan alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä. Sama sääntö koskee sekä vaatimuksia velalliselta että toisilta… Lue lisää »

Takausvelka: Takausvelan ennenaikainen maksu

Saanko suorittaa takausvelkaa ennenaikaisesti? Takaajalla on oikeus suorittaa erääntynyt päävelka samoilla edellytyksillä kuin velallisella. Erääntymättömän päävelan takaaja saa myös suorittaa, jos velallisella olisi ollut oikeus eräännyttää velka ennenaikaisesti. Jos velkojalla… Lue lisää »

Takaus: Yleistakaus

Langettaako yleistakaus rajattoman vastuun toisen veloista? Yleistakausta määrättäessä on sovittava takauksen rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä veloista takaaja vastaa. Jollei yleistakausta ole edellä… Lue lisää »