Kiinteistön kiinnitys

Kiinteistön kiinnitys on edellytys sille, että kiinteistöstä saadaan panttikirjat. Panttikirjojen avulla kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena. Kiinteistön kiinnitys Miksi kiinteistö pitää kiinnittää ja mitä se tarkoittaa? Kiinteistöä ei ole pakko kiinnittää.… Lue lisää »

Minkälaisiin tilanteisiin asuntokauppalaki soveltuu?

Asuntokauppoja pohdittaessa, on tärkeää ymmärtää milloin ja minkälaisiin tilanteisiin asuntokauppalaki soveltuu. Kyseisessä tekstissä pohditaan nimenomaisesti Asuntokauppalain soveltumisalaa. Asuntokauppalakia käytetään asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kaupassa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman… Lue lisää »

Kiinteistö: Kiinteistön lakisääteinen panttioikeus

Voiko kiinteistöäni rasittaa lakisääteinen panttioikeus? Kiinteistö, joka lain mukaan vastaa julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettavaksi pannusta maksusta, voi olla panttina saamisen suorittamisesta lakisääteisen panttioikeuden nojalla. Lakisääteinen panttioikeus voi syntyä muun… Lue lisää »

Kiinteistön kiinnittäminen

Kuka voi kiinnittää kiinteistön? Kiinteistön omistaja voi hakea kiinteistön kiinnitystä. Kiinnityksen hakemisen edellytyksenä on, että hakijalla on kiinteistöön lainhuuto. Näin ollen kiinnityksen hakeminen on vain omistajan, ei esimerkiksi velkojan, oikeus… Lue lisää »

Käyttöoikeuden rajoitukset

Omistusoikeus ja hallintaoikeus kattavat myös käyttöoikeuden. Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ja kieltää muita käyttämästä. Mitä ovat käyttöoikeuden rajoitukset? Käyttöoikeuden rajoitukset Omistus- tai hallintaoikeuden haltijalla on lähtökohtaisesti yksinomainen suojattu käyttövapaus kohde-esineeseen. Omistajalla tai… Lue lisää »

Panttioikeus ja sen merkitys

Panttioikeus suojaa velkojaa Panttioikeus takaa velkojalle oikeuden saada maksun saamiselleen siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu. Panttivelkoja saa etusijan tavallisiin velkojiin nähden. Jos henkilöllä A on esimerkiksi 50 000… Lue lisää »

Yhteiskiinnitys: Yhteiskiinnityksen purkaminen

Onko yhteiskiinnitys helppo purkaa? Kiinnityksen purkaminen tarkoittaa yhteiskiinnityksen poistamista jonkin yhteiskiinnitetyn kiinteistön kohdalta. Muihin yhteiskiinnitettyihin kiinteistöihin kiinnitys jää edelleen voimaan. Yhteiskiinnityksen purkaminen tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun kiinteistöstä luovutetaan määräala. Yhteiskiinnityksen purkamisen… Lue lisää »

Panttioikeuden syntyminen

Panttioikeus syntyy panttikirjan luovuttamisella Panttioikeus kiinteistöön syntyy velkojalle sillä hetkellä, kun kiinteistön omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle. Käytännössä tavanomaisessa pankkilainassa laina annetaan lopullisesti vasta sitten, kun panttikirjat on ensin annettu pankille.… Lue lisää »

Panttikirjan uusiminen ja kuolettaminen

Panttikirjan haltija voi saada kirjaamisviranomaiselta vahingoittuneen panttikirjan tilalle uuden samansisältöisen panttikirjan. Panttikirja voidaan pyynnöstä vaihtaa myös silloin, kun kiinnityksen kohteen tunnus on muuttunut. Onko panttikirjasi kadonnut tai tuhoutunut? Kuoletanko panttikirjan… Lue lisää »

Panttikirja ja kiinnitys

Panttikirja on todistus kiinnityksestä Kiinteistö halutaan kiinnittää, jotta sitä voidaan käyttää velan vakuutena. Kiinteistö siis halutaan antaa pantiksi jostakin velasta, jos pantin antaminen on lainan saamisen edellytys. Koska kiinteistöä ei… Lue lisää »