Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä on huolehtia asiakkaansa, päämiehensä eduista. Edunvalvoja huolehtii ennen kaikkea päämiehensä taloudellisista asioista. Edunvalvojan tehtävä Määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai maistraatti määrää samalla, mitä edunvalvojan tehtäviin kuuluu. Useimmiten edunvalvoja määrätään… Lue lisää »

Edunvalvojan sijainen

Edunvalvojan sijainen määrätään varsinaisen edunvalvojan tilalle silloin, kun varsinaisen edunvalvojan intressi voi olla ristiriidassa päämiehen kanssa. Edunvalvojan sijainen Edunvalvojan sijainen määrätään silloin, kun on olemassa edunvalvojan ja päämiehen vastakkaiset intressit,… Lue lisää »

Edunvalvoja: Edunvalvojan edellytykset

Mitä edunvalvojalta edellytetään? Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja muita asioita. Omaisuuden hoitaminen lienee käytännössä hänen tärkein tehtävänsä. Edunvalvoja toimii päämiehensä puolesta. Hänen tulee kunnioittaa päämiehensä arvomaailmaa hänen omaisuutta… Lue lisää »

Edunvalvoja: Edunvalvojan määrääminen

Kenelle voidaan määrätä edunvalvoja? Edunvalvoja voidaan määrätä ihmiselle, joka ei itse kykene valvomaan omaan etuaan tai muuten hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan voivat määrätä joko käräjäoikeus tai maistraatti. Nimensä mukaisesti edunvalvoja puolustaa… Lue lisää »

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen tähtää kaikessa päämiehen etuun ja hyötyyn. Päämiehen omaisuus ja sen pitää pystyä käyttämään päämiehen hyväksi. Edunvalvojan tehtävien hoitaminen Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta niin, että omaisuus ja sen… Lue lisää »

Edunvalvojan vapauttaminen

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävistään tehdään, kun henkilö ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Tarve voi lakata kuolemaan, paranemiseen tai täysi-ikäistymiseen. Edunvalvojan vapauttaminen Edunvalvojan määrää, edunvalvojan tehtävien hoitamista valvooa ja lopulta edunvalvojan vapauttaa… Lue lisää »

Edunvalvonnan aloittaminen

Edunvalvonnan aloittaminen Edunvalvonnan aloittaminen tapahtuu maistraatin toimesta sen jälkeen, kun sinne on tehty hakemus eduvalvonnan tarpeessa olevan henkilön edunvalvonnasta. Maistraatti selvittää edunvalvonnan tarvetta henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän… Lue lisää »

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä ovat maistraatin valvonnan alla. Edunvalvoja huolehtii perinnönjaon toteutumisesta päämiehensä edun mukaisesti. Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä Edunvalvojan on osallistuttava päämiehensä puolesta kuolinpesän asioiden hoitoon. Ensimmäisenä tehtävänä edunvalvojan on otettava… Lue lisää »

Alaikäisen edunvalvoja

Alaikäisen edunvalvoja on hänen huoltajansa. Alaikäisellä voi olla myös muu edunvalvoja kuin huoltaja, jos edunvalvonnan järjestäminen muuten on tarpeellista. Alaikäisen edunvalvoja Alaikäisen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Lapsen huoltaja puolestaan… Lue lisää »