Arkaluonteiset henkilötiedot

Arkaluonteiset henkilötiedot tarkoittavat muun muassa etnistä alkuperää tai terveydentilaa koskevia tietoja. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteiset henkilötiedot Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Tämä kielto määrätään henkilötietolain 11 §:ssä.… Lue lisää »

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan aina, kun henkilötietoja kerätään ja halutaan luovuttaa eteenpäin esim. suoramarkkinointitarkoituksessa. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista,… Lue lisää »

Henkilötieto: määritelmä

Henkilötietoja ovat henkilötietolain 3 §:n mukaan kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinsuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.… Lue lisää »

Kansalaisuus: Suomen kansalaisuuden menettäminen

Voiko Suomen kansalaisuuden menettää? Lähtökohta on, että suomalaiselta ei hänen perustuslaissa turvattua kansalaisuuttaan voi riistää. Muutamissa tapauksissa kansalaisuuden menettäminen voi kuitenkin tulla kysymykseen. Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen voi johtaa… Lue lisää »

Schengenin sopimus: Henkilöiden vapaa liikkuvuus

Mitä Schengenin sopimus tarkoittaa? Schengenin sopimus helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin alueella. Yhteisillä rajoilla tapahtuvat rajatarkastukset on poistettu. Ulkorajoilla tarkastus on taas entistä tehokkaampaa. Schengenin sopimuksella määrätään rajatarkastusten poistamisesta… Lue lisää »

Väestötieto: Suomalainen henkilötunnus

Kenelle annetaan suomalainen henkilötunnus? Väestötietojärjestelmään tehty rekisterimerkintä lapsen syntymästä tai ulkomaalaisen Suomeen muutosta perustaa oikeuden henkilötunnukseen. Henkilötunnuksia voidaan antaa vain yksi henkilöä kohti. Henkilötunnuksen saa jokainen Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella.… Lue lisää »

Väestötieto: Väestötietojärjestelmä, väestörekisterikeskus ja maistraatit

Väestötietojärjestelmä? Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät yhdessä valtakunnallista väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmän valtakunnalliset tieto- ja verkkopalvelut ovat väestörekisterikeskuksen vastuulla. Tärkein rekisteri on atk-pohjainen väestötietojärjestelmä, josta koko maata koskevat ajantasaiset henkilö-, rakennus- ja huoneistotiedot… Lue lisää »

Millaisia asioita varten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Edunvalvontavaltuutus tehdään yleensä taloudellisten asioiden hoitoa varten. Valtuuttaja määrää valtuutetun hoitamaan hänen omaisuuttaan ja juoksevaa talouttaan. Esimerkiksi valtuutetun tehtäviin voi kuulua laskujen maksamista ja pankkiasioiden hoitamista valtuuttajan puolesta, valtuuttajan varoista.… Lue lisää »

Miten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Koska edunvalvontavaltuutus on tärkeä ja itsemääräämisoikeuteen vaikuttava asiakirja, sillä on tarkat muotovaatimukset. Sitä voi muodon puolesta verrata testamenttiin. Siksi sen laatimiseen kannattaa pyytää apua oikeusoppineelta. Edunvalvontavaltuutus on muodoltaan valtakirja. Sen… Lue lisää »

Edunvalvonnan rekisteröinti holhousasioiden rekisteriin

Holhousasioiden rekisteriä ylläpitää maistraatti. Holhousasioiden rekisteri toimii ensinnäkin maistraattien eli holhousviranomaisen työvälineenä, kun se valvoo edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen toimintaa. Lisäksi rekisteri hyödyttää myös kolmatta, joka on aikeissa tehdä oikeustoimen edunvalvonnassa… Lue lisää »