Passi: Passihakemus ja liitteet

Mitä liitteitä passihakemukseen? Passihakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa. Hakijan on todistettava henkilöllisyytensä passihakemusta jättäessään vanhalla passilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla. (huom. ajokortti ei käy) Yli 28-vuotiaan miehen on todistettava suorittaneensa… Lue lisää »

Vähemmistövaltuutetun tehtävät

Vähemmistövaltuutettu? Mikä on vähemmistövaltuutettu? Mitä hän tekee? Vähemmistövaltuutettu edistää hyviä etnisiä suhteita sekä seuraa ja parantaa etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Suomessa. Työssään vähemmistövaltuutettu voi raportoida muita tahoja, tehdä aloitteita… Lue lisää »

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä on huolehtia asiakkaansa, päämiehensä eduista. Edunvalvoja huolehtii ennen kaikkea päämiehensä taloudellisista asioista. Edunvalvojan tehtävä Määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai maistraatti määrää samalla, mitä edunvalvojan tehtäviin kuuluu. Useimmiten edunvalvoja määrätään… Lue lisää »

Edunvalvojan sijainen

Edunvalvojan sijainen määrätään varsinaisen edunvalvojan tilalle silloin, kun varsinaisen edunvalvojan intressi voi olla ristiriidassa päämiehen kanssa. Edunvalvojan sijainen Edunvalvojan sijainen määrätään silloin, kun on olemassa edunvalvojan ja päämiehen vastakkaiset intressit,… Lue lisää »

Edunvalvoja: Edunvalvojan edellytykset

Mitä edunvalvojalta edellytetään? Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja muita asioita. Omaisuuden hoitaminen lienee käytännössä hänen tärkein tehtävänsä. Edunvalvoja toimii päämiehensä puolesta. Hänen tulee kunnioittaa päämiehensä arvomaailmaa hänen omaisuutta… Lue lisää »

Kuolemantapauksesta ilmoittaminen

Pitääkö henkilön kuolemasta tehdä joku ilmoitus jollekin? Kuolemantapaus on saatettava viranomaisten tietoon. Kuolemasta on välittömästi ilmoitettava lääkärille tai poliisille. Ensisijainen ilmoitus on tehtävä sille lääkärille, jonka hoidossa kuollut henkilö oli… Lue lisää »

Kuolinsyyn selvitys

Selvitetäänkö kuolinsyy? Kuolinsyy pyritään aina selvittämään. Kuolleen saa haudata vasta, kun kuoleman syy on selvitetty. Lääkäri antaa luvan hautaamiseen. Ruumiille voidaan tehdä lääketieteellinen ruumiinavaus, jos tiedetään, että kuollut henkilö oli… Lue lisää »

Asevelvollisuudesta kieltäytyminen

Asevelvollisuudesta kieltäytyminen ei tarkoita maanpuolustusvelvoitteesta kieltäytymistä. Asevelvollisuus Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen.… Lue lisää »

Edunvalvoja: Edunvalvojan määrääminen

Kenelle voidaan määrätä edunvalvoja? Edunvalvoja voidaan määrätä ihmiselle, joka ei itse kykene valvomaan omaan etuaan tai muuten hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan voivat määrätä joko käräjäoikeus tai maistraatti. Nimensä mukaisesti edunvalvoja puolustaa… Lue lisää »