Edunvalvojan tehtävien hoitaminen

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen tähtää kaikessa päämiehen etuun ja hyötyyn. Päämiehen omaisuus ja sen pitää pystyä käyttämään päämiehen hyväksi. Edunvalvojan tehtävien hoitaminen Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta niin, että omaisuus ja sen… Lue lisää »

Edunvalvojan vapauttaminen

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävistään tehdään, kun henkilö ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Tarve voi lakata kuolemaan, paranemiseen tai täysi-ikäistymiseen. Edunvalvojan vapauttaminen Edunvalvojan määrää, edunvalvojan tehtävien hoitamista valvooa ja lopulta edunvalvojan vapauttaa… Lue lisää »

Edunvalvonnan aloittaminen

Edunvalvonnan aloittaminen Edunvalvonnan aloittaminen tapahtuu maistraatin toimesta sen jälkeen, kun sinne on tehty hakemus eduvalvonnan tarpeessa olevan henkilön edunvalvonnasta. Maistraatti selvittää edunvalvonnan tarvetta henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän… Lue lisää »

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä ovat maistraatin valvonnan alla. Edunvalvoja huolehtii perinnönjaon toteutumisesta päämiehensä edun mukaisesti. Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä Edunvalvojan on osallistuttava päämiehensä puolesta kuolinpesän asioiden hoitoon. Ensimmäisenä tehtävänä edunvalvojan on otettava… Lue lisää »

Alaikäisen edunvalvoja

Alaikäisen edunvalvoja on hänen huoltajansa. Alaikäisellä voi olla myös muu edunvalvoja kuin huoltaja, jos edunvalvonnan järjestäminen muuten on tarpeellista. Alaikäisen edunvalvoja Alaikäisen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Lapsen huoltaja puolestaan… Lue lisää »

Eduskunnan oikeusasiamies: Oikeusasiamiehen tehtävät

Voisiko eduskunnan oikeusasiamies auttaa asiassasi? Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät ovat osittain päällekkäisiä valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien kanssa. Myös hän valvoo laillisuutta viranomaisten toiminnassa. Viranomaisten lisäksi hänen valvontansa ulottuu muihinkin silloin, kun nämä… Lue lisää »

Maahanmuuttovirasto: Suomen maahanmuuttoviranomainen

Onko maahanmuuttovirasto sinulle tuttu? Maahanmuuttovirasto on Suomen keskeinen maahanmuuttoviranomainen. Maahanmuuttovirasto muun muassa ratkaisee turvapaikkahakemukset ja myöntää oleskeluluvat. Maahanmuuttovirasto antaa tarkempaa tietoa ulkomaalaisten kohtelusta Suomessa. Maahanmuuttovirasto myös ensisijassa vastaa Suomen kansalaisuutta… Lue lisää »

Henkilötunnus: Suomalaisen henkilötunnuksen saaminen

Kenelle annetaan suomalainen henkilötunnus? Väestötietojärjestelmään tehty rekisterimerkintä lapsen syntymästä tai ulkomaalaisen Suomeen muutosta perustaa oikeuden henkilötunnukseen. Henkilötunnuksia voidaan antaa vain yksi henkilöä kohti. Henkilötunnuksen saa jokainen Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella.… Lue lisää »

Henkilökortti: Henkilökortin myöntäminen

Kuka henkilökortteja myöntää? Suomessa henkilökortit myöntää paikallispoliisi hakijan kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemuksen voi tehdä mille tahansa paikallispoliisille. Henkilökortti käy virallisesta henkilöllisyystodistuksesta siinä missä passi tai ajokorttikin. Sitä voidaan käyttää tietyin… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutus, varavaltuutettu

Varavaltuutettu toimii vain väliaikaisesti. Hän toimii silloin, kun varsinainen valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään. Varsinainen valtuutettu voi olla esimerkiksi sairastunut tai esteellinen hoitamaan valtuutetun tehtävää. Varavaltuutetun rooli on siis… Lue lisää »