Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on keino varautua vanhuuteen tai sairastumisiin. Siinä täysissä järjissään oleva ihminen määrää, kuka huolehtii hänen asioistaan silloin, kun hän ei enää itse siihen pysty. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi siis etukäteisesti… Lue lisää »

Edunvalvojaan kohdistettavia pakkokeinoja

Mitä voi tehdä jos edunvalvoja ei toimi tehtävässään asianmukaisesti? Jos edunvalvoja ei toimi asianmukaisesti tehtävässään, voi holhousviranomainen eli maistraatti kohdistaa edunvalvojaan pakkokeinoja, jolloin maistraatti velvoittaa edunvalvojan suorittamaan laiminlyödyn toimenpiteen. Maistraatti… Lue lisää »

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutuksen taustalla on ollut tahto tukea ihmisen itsemääräämisoikeutta. On haluttu antaa ihmiselle mahdollisuus jo ennalta vaikuttaa siihen, kuka hänen asioitaan tulevaisuudessa hoitaa ja miten. Edunvalvontavaltuutuksessa on kyse luottamussuhteesta. Valtuuttaja ja… Lue lisää »

Edunvalvojan palkkio

Edunvalvojan palkkio määräytyy tehtyjen toimenpiteiden mukaan. Eduvalvoja on oikeutettu palkkioon eli kohtuulliseen korvaukseen tekemästään työstä. Edunvalvojan palkkio Edunvalvojan palkkion perusteista säädetään holhoustoimilaissa ja palkkio suuruudesta sitä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Täysi-ikäisen… Lue lisää »

Turvapaikka: Turvapaikan hakeminen Suomessa

Saako turvapaikanhakija Suomesta turvaa? Vieraassa valtiossa vainotuksi joutunut voi tietyin edellytyksin hakea turvapaikkaa Suomesta. Vainon syynä täytyy olla uskontoon, kansallisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen tai yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumiseen liittyvä syy. Geneven pakolaissopimuksen… Lue lisää »

Viisumi: Toistuvaisviisumi ja kertaviisumi

Mikä on viisumi Viisumi on lupa, joka oikeuttaa Suomeen saapumiseen. Se on tilapäiseen, enintään kolme kuukautta kestävään oleskeluun tarkoitettu maahantulolupa. Suomessa käytetään erilaisia viisumilajeja. Kertaviisumi oikeuttaa vain yhden kerran tapahtuvaan… Lue lisää »

Turvapaikka ja turvapaikanhakija

Maasta poistaminen ja karkotus Suomesta hakee vuosittain tuhansia Eu:n ulkopuolelta tulevia ihmisiä turvapaikkaa tai oleskelulupaa. Turvapaikan tai toistaiseksi voimassa olevan oleskeluluvan voi saada henkilö, joka ei voi palata kotimaahansa häneen… Lue lisää »

Passi: Passin myöntäminen

Onko sinulla jo passi? Passit myöntää poliisi. Passia on haettava kirjallisesti paikallispoliisilta. Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti ja passimaksu maksettava saman tien. Käytännössä hakemuksen voi täyttää paikan päällä, kun vain joku… Lue lisää »