Edunvalvontavaltuutus, varavaltuutettu

Varavaltuutettu toimii vain väliaikaisesti. Hän toimii silloin, kun varsinainen valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään. Varsinainen valtuutettu voi olla esimerkiksi sairastunut tai esteellinen hoitamaan valtuutetun tehtävää. Varavaltuutetun rooli on siis… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutus, valtuutetun valvonta

Kun henkilö määrätään edunvalvontaan, maistraatti valvoo laajasti edunvalvojan toimia. Sen sijaan edunvalvontavaltuutuksessa valvonnan määrä riippuu valtakirjasta. Valtuuttaja voi valtuutuksessa määrittää, miten paljon maistraatti valvoo valtuutetun toimia. Pakollisia valvontamuotoja ovat omaisuusluettelo… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutus, valtuutettu

Henkilö valitsee itse valtuutetun. Valtuutettu ei saa olla oikeushenkilö eli esim. yritys tai yhdistys. Valtuutetun tulee nimenomaisesti suostua toimimaan valtuutettuna, eli ketään ei voi valtuuttaa vastoin tahtoaan. Valtuutetulta ei edellytetä… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutus, toissijainen valtuutettu

Toissijainen valtuutettu tavallaan ”odottaa”. Hänestä tulee valtuutettu vain, jos varsinainen valtuutettu ei ota valtuutetun tehtävää vastaan tai hän luopuu tehtävistään. Varsinainen valtuutettu voi myös tulla pysyvästi estyneeksi toimimaan valtuutettuna. Syynä… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutus, monta valtuutettua

Valtuuttaja voi valtuuttaa myös useamman valtuutetun toimimaan rinnakkain. Hän voi määrätä toisen valtuutetun tehtäviksi taloudelliset asiat, ja toiselle valtuutetulle muiden asioiden hoidon. Esimerkiksi valtuuttaja voi valtuuttaa puolisonsa vastaamaan hänen terveydenhuollostaan… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Miten edunvalvontavaltuutus tulee voimaan? Kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan esimerkiksi juuri muistisairauden vuoksi, valtuutetun tulee pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutus. Pelkkä valtakirjan hallinnointi ei siis vielä oikeuta valtuutettua hoitamaan… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen

Edunvalvontavaltuutus lakkaa kolmesta syystä. Valtuutus lakkaa, kun a) valtuutettu luopuu tehtävästään, b) valtuutettu kuolee tai c) valtuutus peruutetaan. Jos valtuutettu luopuu tehtävistään, on hänen ilmoitettava luopumisestaan maistraatille. Valtuutus voidaan myös… Lue lisää »