Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat; huolellisuusvelvoite, käsittelyn suunnittelu, käyttötarkoitussidonnaisuus sekä tarpeellisuusvaatimus. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojen käsittelyn periaatteet tulevat henkilötietolaista. Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja… Lue lisää »

Oikeusturva: Fair trial -lauseke

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen ns. fair trial -lauseke on otettu myös Suomen perustuslakiin. Jokaisella on sen mukaan oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai… Lue lisää »

Työtapaturma

Milloin on kyseessä työtapaturma? Työtapaturmalla tarkoitetaan sellaista tapaturmaa, joka on aiheutunut työntekijälle työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa. Työtapaturma voi siis tapahtua esimerkiksi työpaikalla, työmatkalla tai muualla työhön taikka työntekoon liittyvässä… Lue lisää »

Maasta- tai maahanmuutto: Kirjallinen muuttoilmoitus

Pitääkö maasta- tai maahanmuutosta ilmoittaa? Oletko muuttamassa Suomesta ulkomaille? Ennen muuttoa sinun tulee tehdä kirjallinen muuttoilmoitus oman alueesi maistraattiin. Myös ulkomaalaiset, joilla on vakituinen asuinpaikka Suomessa, ovat velvollisia tekemään muuttoilmoituksen.… Lue lisää »

Kansalaisuus: Suomen kansalaisuuden saaminen

Kuka saa Suomen kansalaisuuden? Suomen kansalaisuus voi syntyä monella eri tavalla. Ensinnäkin se on mahdollista saada syntymän tai vanhempien solmiman avioliiton perusteella. Myös ottolapsisuhde saattaa perustaa kansalaisuuden. Lisäksi kansalaisuus on… Lue lisää »

Kotikunta: Henkilön kotikunta

Mikä on henkilön kotikunta? Kotikuntalain yhtenä tavoitteena on vähentää henkilön kotikunnan määräytymiseen liittyvää byrokratiaa. Suomen perustuslain mukaan oleskelun ja asumisen vapaus kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Väestökirjalainsäädännön kotipaikan määräytymistä koskevat säännökset on… Lue lisää »

Asevelvollisuus on kansalaisvelvollisuus

Asevelvollisuus koskee Suomen kansalaisia Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen. Tilaisuudessa määritetään asevelvollisen palveluspaikka… Lue lisää »

Ulkomaalaislupa: Työluvan ja oleskeluvan hakeminen

Miten ulkomaalaislupia Suomesta haetaan? Oleskelu- ja työlupa sekä viisumiasioita koskevat luvat myöntää Suomessa asiasta riippuen poliisi tai maahanmuuttovirasto. Näitä koskevat asiat täytyy hoitaa oman oleskelupaikkakunna poliisille henkilökohtaisesti. Ulkomailla asioita hoitaa… Lue lisää »

Pakolainen

Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Hän oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön… Lue lisää »

Valtiottomat henkilöt Suomen lainsäädännössä

Ketkä ovat valtiottomat henkilöt? Lainsäädännön mukaan on tärkeä käsittää, ketkä ovat valtiottomat henkilöt. Valtioton henkilö (de jure) tarkoittaa henkilöä, jolla ei ole minkään kansainvälisesti tunnustetun valtion kansalaisasemaa. Mikään valtio ei… Lue lisää »