Kauppahinta: Kauppahinnan maksaminen

Milloin kauppahinta on maksettava? Ostajan on maksettava kauppahinta myyjän sitä vaatiessa, ei kuitenkaan ennen kuin tavara on hänen saatavillaan. Kauppahinnan maksuajankohdasta ja maksutavasta voidaan myyjän ja ostajan kesken sopia. Ennen… Lue lisää »

Etämyynti: Etämyynnin peruuttamisoikeus ja sen rajoitukset

Milloin peruuttamisoikeus on etämyynnissä rajoitettu? Peruuttamisoikeudelle etämyynnissä on asetettu rajoituksia, jotka perustuvat osapuolten väliseen yhteisymmärrykseen, taikka rajoituksia jotka johtuvat ulkoisesta seikasta tai toisen osapuolen toiminnasta. Jos hyödykkeen toimittaminen tai palveluksen… Lue lisää »

Etämyynti: Etämyynnin peruuttamisoikeus

Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa,… Lue lisää »

Etämyynti ja kotimyynti: Peruuttamisaika

Mistä peruuttamisaika lasketaan? Peruuttamisajan laskeminen alkaa seuraavana päivänä siitä päivästä, jona kotimyyntiasiakirja tai vahvistus annettiin, sopimus tehtiin, taikka tavara otettiin vastaan. Jos sopimus tehtiin tiistaina, on keskiviikko ensimmäinen peruuttamispäivä, torstai… Lue lisää »

Etämyynti ja kotimyynti: Palautusoikeus

Säilyttääkseen peruuttamisoikeutensa kuluttajan on pidettävä tavara tai suoritus olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ilman kuluttajan syytä tapahtuva tavaran huonontuminen ei johda peruuttamisoikeuden menettämiseen. Kuluttaja ei vastaa arvon alentumisesta, joka johtuu pakkauksen… Lue lisää »