Palvelus: Palveluksen suorittamisaika

Milloin palvelus on suoritettava? Palveluksen suorittamisajasta voivat toimeksisaaja ja tilaaja vapaasti sopia. Jos suorittamisaikaa ja sen kestoa ei ole sovittu, toimeksianto on suoritettava loppuun palveluksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa… Lue lisää »

Palvelus: Palveluksen peruminen

Mitä jos perun aloitetun palveluksen? Tehtyä toimeksiantosopimusta ei periaatteessa saa yksipuolisesti purkaa. Jos tilaaja kuitenkin rikkoo sopimuksen peruuttamalla palveluksen ennen sen luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta suorittaa sitä loppuun. Toimeksisaajalla… Lue lisää »

Palvelus: Palveluksen hinta

Mitä palvelus saa maksaa? Palveluksen hinta tai sen laskemistapa on yleensä sovittu. Jos hinnasta ei ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon palveluksen… Lue lisää »

Palvelus: Oikeus pidättyä maksusta virheen vuoksi

Pitääkö virheestä maksaa? Palveluksessa olevan virheen perusteella tilaajalla on oikeus pidättyä maksamasta palveluksesta sovittu hinta virhettä vastaavalta osalta. Tilaaja ei saa kuitenkaan pidättää toimeksiannon hinnasta enempää kuin määrän, johon hänellä… Lue lisää »

Palvelumaksu: Palvelumaksun suorittaminen

Missä vaiheessa maksu on suoritettava? Mitään ei yleensä tarvitse maksaa ennen vastasuoritusta. Jos maksuajankohtaa ei ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta toimeksisaajan sitä vaatiessa. Maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen… Lue lisää »

Palveluksen suorittaja: Sopimuksen purkaminen

Voiko palveluksen suorittaja purkaa sopimuksen? Jos tilaajan sopimusrikkomus on olennainen, toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelusta ei ole suoritettu. Sopimusrikkomus tarkoittaa yleensä palveluksen hinnan maksamatta jättämistä. Toimeksisaaja voi… Lue lisää »

Virheilmoitus: Virheilmoituksen tekeminen

Miksi ja milloin virheilmoitus tulee tehdä? Ostajan on vedottava tavaran virheeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Muuten oikeus vedota virheeseen voidaan menettää.… Lue lisää »