Vahingonkorvaus: Virheellisen tavaran aiheuttama vahinko

Joutuuko myyjä korvaamaan virheellisen tavaran aiheuttaman vahingon? Virheen seurauksena ostajalle voi syntyä oikeus vahingonkorvauksen vaatimiseen myyjältä. Vahingonkorvaus edellyttää luonnollisesti kärsittyä ja todennettavissa olevaa vahinkoa. Mielipaha ei ole vahinkona korvattava. Mahdollisen… Lue lisää »

Vahingonkorvaus: Vahingonkorvauksen sovittelu

Voidaanko vahingonkorvausta sovitella? Suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon sopimusrikkomuksen syy, vastapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, sopijapuolten varallisuusolot, tavaran hinta, vahingon aiheuttajan mahdollisuudet ennakoida ja ehkäistä vahingon… Lue lisää »

Tavara: Virhe tavarassa

Milloin tavarassa on virhe? Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Muutoin tavarassa on virhe. Tavaran virhe näissä yhteyksissä on käsite, joka… Lue lisää »

Tavara: Tavaran virheellisyyden arviointi

Minkä ajankohdan mukaan tavaran virheellisyys arvioidaan? Tavaran virheellisyyttä tulee arvioida sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Vaaranvastuu siirtyy yleensä hallinnan siirtyessä, eli sillä hetkellä kun ostaja saa… Lue lisää »

Tavara: Tavaran luovutus ostajalle

Milloin ja missä tavara on luovutettava ostajalle? Jollei kuluttajan kanssa toisin ole sovittu, tavara on pidettävä ostajan saatavilla ja luovutettava ostajalle myyjän kaupantekohetken liikepaikassa. Jos liikepaikkaa ei ole, myyjän on… Lue lisää »

Tavara: Tavaran luovutuksen viivästyminen

Mitä jos tavaran luovutus viivästyy? Ensisijainen ostajan oikeus luovutuksen viivästyessä myyjän syystä on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättyä maksamasta rahamäärää, johon hänellä ei viivästyksen vähäisyyden perusteella… Lue lisää »