Myyjä: Vahingonkorvaus myyjänkin oikeus

Voiko myyjä vaatia vahingonkorvausta? Jos myyjä purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi ennen kuin ostaja on saanut tavaran hallintaansa tai jos ostaja peruuttaa tavaran tilauksen, myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä… Lue lisää »

Myyjä: Kaupan purkuoikeus

Milloin myyjä saa purkaa kaupan? Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa ja viivästys on olennainen. Myyjä voi asettaa ostajalle kohtuullisen lisäajan kauppahinnan maksamista varten. Jos maksua… Lue lisää »

Kuluttajakauppa: Tavaran palautusoikeus

Onko kuluttajankaupassa lakisääteinen tavaran palautusoikeus? Usein kuvitellaan, että liikkeiden tulee ottaa myös ehyitä tavaroita takaisin. Missään ei ole kuitenkaan määrätty, että liikkeillä olisi tällaista yleistä velvollisuutta ottaa virheettömiä tavaroita takaisin.… Lue lisää »

Kuluttajakauppa: Sopimusehdot ja markkinaoikeus

Millaisia sopimusehtoja saa olla? Kuluttajan kannalta kohtuuttomat sopimusehdot ovat kiellettyjä. Kohtuullisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota kulutushyödykkeen hintaan ja muihin asiaan vaikuttaviin seikkoihin. Markkinaoikeus voi kieltää elinkeinonharjoittajaa käyttämästä kohtuuttomia sopimusehtoja, jos se… Lue lisää »

Kuluttajakauppa: Mikä on kuluttajankauppaa?

Mitä on kuluttajankauppa? Tavaran kauppa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja, on luonteeltaan kuluttajankauppaa. Kuluttajankauppaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös tilauksesta valmistettavan tavaran kauppaan, paitsi milloin ostajan on toimitettava olennainen… Lue lisää »

Kuluttajakauppa: Kuluttajakaupan sovittelu

Voiko kuluttajankauppaa sovitella? Jos kuluttajasopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää eli… Lue lisää »

Kuluttajakauppa: Korvausvaatimus

Miten korvausta vaaditaan? Jos tavara on luovutettu viivästyneenä, ostajan tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa vaatimuksensa myyjälle. Kauppaa ei viivästyksen vuoksi saa purkaa eikä vahingonkorvausta vaatia, ellei ilmoitusta kaupan purkamisesta tai vahingonkorvauksen… Lue lisää »