Matkan peruuntuminen: Korvaava matka matkan peruuntuessa

Oletko oikeuttu korvaavaan matkaan? Jos matka syystä tai toisesta matkustajasta riippumatta peruuntuu, on matkustajalla oikeus korvaavaan matkaan. Matkustajalla on oikeus vaatia vastaavanlaista matkaa alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin… Lue lisää »

Matka: Matkan peruminen matkustajana

Milloin matkustaja saa perua matkan? Jos matkustajalla on perusteltua aihetta olettaa, että matkan toteutumista uhkaa sotatoimet, luonnonmullistukset tai muu vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella oleva tekijä, on matkustalla oikeus peruuttaa matka. Matkan voi… Lue lisää »

Matka: Matkan peruminen matkanjärjestäjänä

Voiko matkanjärjestäjä perua matkan? Matkanjärjestäjä saa sopimusehdoissa tai matkaesitteessä olevan varauman perusteella peruuttaa matkan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Peruuttamismahdollisuudesta tiedotettaessa on samalla mainittava ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan. Jos matkanjärjestäjä peruuttaa… Lue lisää »

Matka: Matkan hinnanmuutos

Voiko matkan hinta muuttua? Valmismatkan varausta tehtäessä on syytä perehtyä sopimusehtoihin. Matkanjärjestäjä saa sopimusehdoissa varata itselleen oikeuden korottaa matkan hintaa. Hinnan korotus sopimuksen päättämisen jälkeen on sopimusehdon nojalla sallittua, jos… Lue lisää »

Kulutusluotto: Kulutusluottosopimus

Kulutusluottosopimuksen merkitys? Kulutusluottosopimus on tehtävä kirjallisesti. Kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Mitään sopimukseen kirjaamatonta luottosuhteeseen perustuvaa saatavaa ei kuluttajalta saa periä. Kulutusluottosopimuksen mukaan määräytyvät luoton ehdot. Kulutusluottosopimuksessa on mainittava luoton… Lue lisää »

Kulutusluotto: Kulutusluoton mainostaminen

Saako kulutusluottoa mainostaa? Kulutusluottoa saa mainostaa, mutta kulutusluoton myöntämistä ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona kulutushyödykkeen markkinoinnissa. Kulutusluottomahdollisuuden mainitsemista ei yksistään pidetä kulutusluoton markkinointina, joka edellyttäisi mm. todellisen vuosikoron ilmoittamista. Kertaluottoa… Lue lisää »

Kulutusluotto: Kulutusluoton ennenaikainen takaisinmaksu

Saako kulutusluoton maksaa ennenaikaisesti? Kuluttaja saa maksaa kulutusluoton takaisin ennen sen erääntymistä. Saatavasta on tällöin vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut on… Lue lisää »

Oikeudellinen ongelma: Lakimiehen palkkaaminen

Palkkaanko asianajajan tai lakimiehen? Kun kohtaat oikeudellisen ongelman, niin aluksi on hyvä selvittää ongelman laajuus. Ellet osaa itse arvioida asioiden tai ongelmien mittasuhteita, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä omaan lakimieheesi.… Lue lisää »

Kulutushyödyke: Kulutushyödykkeen markkinointi

Mikä on sallittua ja mikä kiellettyä kulutushyödykkeen markkinointia? Markkinointia on muun muassa lehtimainokset sekä radio- ja televisiomainonta. Markkinoinnin tarkoituksena on oman tuotteen tunnetuksi tekeminen ja sen myynnin edistäminen. Kulutushyödykkeen markkinoinnista… Lue lisää »

Kulutushyödyke: Hinnan ilmoittaminen

Miten kulutushyödykkeen hinta on ilmoitettava? Kulutushyödykkeiden myyntihintojen ja yksikköhintojen ilmoittamisesta on oma asetuksensa. Asetuksessa säädettyä on elinkeinonharjoittajan markkinoinnissaan noudatettava. Myyntihinnalla tarkoitetaan tuotteen tietyn määrän hintaa tai lopullista yksikköhintaa mukaan lukien… Lue lisää »