Toimeksisaaja: Lisätyöt vain tilaajan luvalla

Saako toimeksisaaja tehdä ns. lisätöitä? Toimeksisaaja voi palvelusta suorittaessaan havaita tarpeen lisätöihin, joista ei ole toimeksiantosopimuksessa tilaajan kanssa sovittu. Lisätyöt on usein tarkoituksenmukaista ja tilaajan edun mukaista suorittaa samassa yhteydessä… Lue lisää »

Kuluttajansuojasäännökset suojaavat yksityishenkilöitä

Kuluttajansuojasäännökset suojaavat, kuten lainsäädäntö yleensä, heikompaa sopijapuolta. Kuluttajansuojalaissa on säännökset markkinoinnista, sopimusehdoista, kuluttajankaupasta sekä etä- ja kotimyynnistä. Kuluttajansuoja on siis kuluttajan asemassa olevan luonnollisen henkilön suojaksi säädettyä lainsäädäntöä. Kuluttajana pidetään… Lue lisää »

Kuluttajapalveluksen luovutus perustuu yleensä sopimukseen

Kuluttajapalveluksen luovutus tapahtuu yleensä ennalta sovittuna ajankohtana. Se voi tapahtua myös vaadittaessa tai viipymättä. Kuluttajansuojasäännöstössä kuluttajapalveluksella tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen,… Lue lisää »

Kulutushyödykkeiden tarjonta ja markkinointi

Kulutushyödykkeiden tarjonta Kulutushyödykkeiden tarjonta on ko. hyödykkeiden kaupan pitämistä, elinkeinonharjoittajan tarjouksia sopimuksen tekemisestä sekä kuluttajiin kohdistettuja kehotuksia tarjouksen tekemiseen. Kulutushyödykkeiden tarjonta kuuluu kuluttajansuojalain soveltamisalaan. Markkinointi Markkinointi on kuluttajille suunnattu tiedottamista.… Lue lisää »

Matkustaja: Matkustajan vaihto

Voiko matkalle lähtijän vaihtaa? Matkustaja saa asettaa toisen matkustusehdot täyttävän henkilön sijaansa, jos ilmoitus tästä tehdään matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista. Matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen henkilövaihdoksesta aiheutuvista… Lue lisää »

Matkasopimus: Matkasopimuksen purkaminen

Voiko matkasopimuksen purkaa? Jos matkanjärjestäjä muuttaa olennaisesti matkaehtoja tai matkaohjelmaa, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus ennen matkaa. Matkan aikana tai sen jälkeen sopimuksen saa purkaa, jos matkan toteutus osoittautuu niin… Lue lisää »