Luottolaitostoiminta on luvanvaraista

Luottolaitostoiminta on luvanvaraista. Se edellyttää lain mukaista toimilupaa. Luottolaitosta koskevien säännösten noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Luottolaitostoiminta Luottolaitostoimintaa on liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta… Lue lisää »

Tavaran takaisinotto: Luotonantajan tilitys

Tilitys tavaran takaisinotossa? Jos luotonantaja ottaa tavaran takaisin, hänen ja kuluttajan välillä on toimitettava tilitys. Tilityksessä kuluttajan hyväksi luetaan tavaran arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo määräytyy sen mukaan, mitä myyjälle… Lue lisää »

Luottokortti: Luottokortin väärinkäyttö

Kuka vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä? Kortinhaltija vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä, jos hän on luovuttanut tunnusluvun toiselle tai jos tunnusluvun joutuminen vääriin käsiin johtuu kortinhaltijan lievää suuremmasta huolimattomuudesta. Kortinhaltija on vastuussa… Lue lisää »

Kulutusluotto: Mitä ovat kulutusluotot?

Mitä kulutusluotto on? Kulutusluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Luottoja on monenlaisia. Tililuotto on tavallisesti luottokortin avulla käytettävä jatkuva kulutusluotto,… Lue lisää »

Korvaus kuluttajankaupassa

Korvaus kuluttajankaupassa on maksettava virheen johdosta. Vahingonkorvaus välillisestä vahingosta myyjällä on kuitenkin vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on… Lue lisää »

Elementtikauppa: Elementtikaupan viivästys

Jos elementit ovat toimeksisaajan viivästyksen vuoksi luovuttamatta sovitun hinnan tai sen osan erääntymisen ajankohtana, tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes luovutus tapahtuu. Tilaaja ei saa kuitenkaan pidättää enempää kuin mihin… Lue lisää »

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Vakiokorvaus

Mikä on vakiokorvaus? Tilaajalla on elementtien tai urakan viivästyessä lakisääteinen oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa. Ensimmäisen viivästyskuukauden jälkeen vakiokorvaus on… Lue lisää »