Kuluttajansuoja

Kuluttaja on aina kuluttajansuojan näkökulmasta heikompi osapuoli elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyissä kaupoissa. Suomessa kuluttajaa pyritään suojaamaan kuluttajansuojalainsäädännön avulla. Kuluttajan oikeudet ovat kuitenkin vahvistuneet ja kuluttajalla on lähtökohtaisesti oikeus palauttaa jo ostamansa tuote mikäli hän ei ole siihen tyytyväinen, havaitsee tuotteessa virheen tai tuote ei vastaa sovittua. Tämä osio käsittelee kuluttajansuojaa muun muassa koti- ja etämyynnin, kuluttajankaupan sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Virheellinen matka: Hyvitys virheellisestä matkasta ›

Voiko matkan virheellisyydestä saada hyvitystä? Matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, että matka palveluksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä on sovittu. Jos matka poikkeaa sovitusta tai jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle oleellisia tietoja matkasta, on matkassa virhe. Virheen johdosta matkustajalla on oikeus hyvitykseen. Vähäisiä muutoksia ennalta sovittuun tai vähäisiä puutteita matkanjärjestelyissä ei kuitenkaan pidetä virheenä, Lue lisää ›

Valmismatka: Välittäjän vastuu valmismatkoissa ›

Mikä on valmismatkan välittäjän vastuu? Matkanjärjestäjä voi olla eri kuin valmismatkan välittäjä. Välittäjänä eri matkanjärjestäjien matkoille toimii usein keskitetysti jokin matkatoimisto. Valmismatkan välittäjä vastaa matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä. Vastuuta ei kuitenkaan synny, jos välittäjä toimii suomalaisen matkanjärjestäjän lukuun ja matkustaja on seikasta tietoinen valmismatkasopimusta tehtäessä. Matkanjärjestäjälle tehtävät ilmoitukset kuluttaja Lue lisää ›

Valmismatka: Valmismatkoja sääntelee oma laki ›

Mikä on valmismatka? Valmismatkojen markkinoinnista ja sopimuksenteosta on oma lakinsa. Lain säännöksiä on noudatettava, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa matkailupalveluksia vastiketta vastaan ja muutoin kuin satunnaisesti ja matka kestää yli 24 tuntia tai majoituksen yön aikana. Valmismatka suuntautuu usein ulkomaan lomakohteeseen. Valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä matkapakettia, johon sisältyy vähintään kuljetus ja majoitus, tai jompikumpi niistä sekä lisäksi Lue lisää ›

Valmismatka: Matkaesitteen tiedot asianmukaiset? ›

Mitä tietoja valmismatkasta on annettava? Matkaesitteessä, mikäli sellainen on kuluttajan saataville laadittu, on mainittava matkasopimukseen sovellettavat yleiset ehdot ja matkaa koskevat keskeiset tiedot. Ilmoitetut sopimusehdot ja muut tiedot sitovat matkanjärjestäjää. Matkanjärjestäjä voi esitteessä kuitenkin varata tilaisuuden muuttaa tietoja ja tietojen muutos on mahdollinen, jos se tapahtuu kuluttajan tieten ennen matkasopimuksen tekoa. Matkustajalle on ennen sopimuksen Lue lisää ›

Valmimatkasopimus: Valmismatkasopimuksen sitovuus ›

Milloin valmismatkasopimus tulee matkustajaa sitovaksi? Ulkomaille tehtävää valmismatkaa koskeva sopimus sitoo matkustajaa vasta, kun hän maksaa matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän osan hinnasta. Jos hintaa ei ole sovittuun päivään mennessä maksettu, varaus peruuntuu. Sopimuksen sitovuudesta jo ennen hinnan maksamista voidaan matkustajan kanssa erikseen sopia.

Vahingonkorvaus: Matkavahinko ›

Korvataanko matkan aiheuttamat vahingot? Matkustaja voi olla oikeutettu korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Oikeus korvaukseen on olemassa, jos huolimattomuus matkanjärjestäjän puolella on syynä matkan epätoivottuun kulkuun. Vahingonkorvausta on oikeus samoin edellytyksin saada myös matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisen aiheuttamasta tavaroiden käytön estymisestä. Matkanjärjestäjä on viimekädessä vastuussa vahinkojen korvaamisesta. Jos Lue lisää ›

Matkustaja: Matkustajan vaihto ›

Voiko matkalle lähtijän vaihtaa? Matkustaja saa asettaa toisen matkustusehdot täyttävän henkilön sijaansa, jos ilmoitus tästä tehdään matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista. Matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen henkilövaihdoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Matkasta luopunut ja matkalle lähtijä vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnasta ja mahdollisesta korvauksesta.

Matkasopimus: Matkasopimuksen purkaminen ›

Voiko matkasopimuksen purkaa? Jos matkanjärjestäjä muuttaa olennaisesti matkaehtoja tai matkaohjelmaa, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus ennen matkaa. Matkan aikana tai sen jälkeen sopimuksen saa purkaa, jos matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta. Jos matkustaja on ehtinyt hyötyä matkasta, on hyötyä vastaava osa matkakustannuksista maksettava. Jos sopimuksen purku tapahtuu Lue lisää ›

Matkan peruuntuminen: Korvaava matka matkan peruuntuessa ›

Oletko oikeuttu korvaavaan matkaan? Jos matka syystä tai toisesta matkustajasta riippumatta peruuntuu, on matkustajalla oikeus korvaavaan matkaan. Matkustajalla on oikeus vaatia vastaavanlaista matkaa alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korvaavan matkan järjestämisestä, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos sovitun korvaavan matkan hinta on peruuntuneen matkan hintaa alempi, on matkanjärjestäjän palautettava Lue lisää ›

Matka: Matkan peruminen matkustajana ›

Milloin matkustaja saa perua matkan? Jos matkustajalla on perusteltua aihetta olettaa, että matkan toteutumista uhkaa sotatoimet, luonnonmullistukset tai muu vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella oleva tekijä, on matkustalla oikeus peruuttaa matka. Matkan voi muutoinkin peruuttaa, jos sen epäilee perustellusta syystä muodostuvan vaaralliseksi hengelle tai terveydelle. Matkustaja saa peruuttaa matkan myös silloin, jos matkanjärjestäjä on olennaisesti korottanut matkan hintaa Lue lisää ›

Etämyynti

Verkkokaupan, puhelun tai postin kautta kulutushyödykkeen tarjoaminen kuluttajalle on etämyyntiä, jossa markkinoinnissa ja sopimuksen tekemisessä osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnissä kuluttajalle on annettava tieto esimerkiksi hyödykkeen ominaisuuksista, hinnasta, toimitusajasta ja tarjouksen voimassaoloajasta. Tilanteesta riippuen kuluttajalla on oikeus perua kauppa 14:sta päivän sisällä tavaran tai tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, tai sopimuksen tekemisestä. Tietyissä tilanteissa peruuttamisoikeus voi olla pidempikin.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Kuluttajaneuvonta

Jos ostamassasi tavarassa tai palvelussa esiintyy puutteita voit sopia asiasta ensisijaisesti palveluntarjoajan kanssa. Mikäli ette pääse yhteisymmärrykseen voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saat apua esimerkiksi kuluttajan ja yrittäjän oikeuksista.

2.

Tilauksen peruuttaminen

Ostajalla on usein oikeus peruuttaa tilaus, jolloin myyjä ei voi vaatia kauppahinnan maksamista.

3.

Kotimyynti

Kotimyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipisteessä. Kotimyynti tapahtuu yleensä kuluttajan kotona.

4.

Markkinointikielto

Elinkeinonharjoittajaa on mahdollista kieltää jatkamasta markkinointia, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista.