Menettämisseuraamukset: Hyödyn menettäminen

Valtiolle tuomitaan menetetyksi rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, rikokseen osallinen taikka se, jonka puolesta tai jonka hyväksi rikos on tehty. Menettämisseuraamus määrätään syyttäjän, poliisimiehen, tullimiehen tai… Lue lisää »

Menettämisseuraamukset

Menettämisseuraamuksella tarkoitetaan tietyn omaisuuden menettämistä valtiolle, tehdyn rikoksen johdosta. Menettämisseuraamuksen määräämisen edellytyksenä on laissa rangaistavaksi säädetty teko, toisin sanoen rikos.