Rangaistus: Ehdonalainen vapauttaminen

Vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen. Ehdonalainen vapauttaminen tarkoittaa vangin päästämistä suorittamaan loppuosa rangaistuksestaan vapaudessa. Määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa, tai… Lue lisää »

Rangaistus: Ehdollinen vankeus ja koeaika

Mikäli tehdystä teosta tuomitaan vankeutta ehdollisena, lykkääntyy rangaistuksen täytäntöönpano koeajaksi. Tämä ehdollisen vankeuden koeaika on pituudeltaan vähintään yksi vuosi ja enintään kolme vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai antamisesta. Ehdolliseen… Lue lisää »

Rangaistus: Aiemmin tuomitun rangaistuksen vaikutus

Tilanteessa, jossa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista tekemästään muusta rikoksesta, voidaan aikaisempi jo määrätty ehdoton vankeusrangaistus ottaa uutta rangaistusta määrättäessä kohtuullisessa määrin huomioon rangaistusta alentavana tai… Lue lisää »

Rangaistukset: Muut seuraamukset

Mitä muita seurauksia rangaistuksen lisäksi tekijälle aiheutuu? Rangaistusten lisäksi rikoksentekijää voi kohdata myös jokin muu seuraamus. Käytännössä merkittävimpiä ovat erilaiset turvaamistoimenpiteet. Rikoksentekijän rikosväline otetaan yleensä pois. Tällöin rikoksentekijä menettää rikosvälineen… Lue lisää »

Presidentti: Presidentin rikosoikeudellinen vastuu

Onko Presidentillä rikosoikeudellista vastuuta? Pääsääntöisesti presidentin virkatoimesta tai muistakaan toimista ei saa nostaa syytettä. Näin ollen hän tavallaan nauttii rikosoikeudellista koskemattomuutta. Jos kuitenkin käy niin, että presidentin epäillään syyllistyneen tiettyyn… Lue lisää »

Nuorisorangaistus: Usean nuorisorangaistuksen täytäntöönpano

Mikäli täytäntöönpantavana on samaan aikaan useita nuorisorangaistuksia, lasketaan täytäntöön pantavina olevat nuorisorangaistukset näiden rangaistusten täytäntöönpanossa yhteen. Nuorisorangaistuksen yhteinen enimmäiskesto on kuitenkin yksi vuosi kuusi kuukautta. Kriminaalihuoltolaitoksen tulee tarvittaessa tarkistaa toimeenpanosuunnitelmaa… Lue lisää »

Nuorisorangaistus: Rikkomusten oikeudenkäyntimenettely

Mikäli nuorisorangaistukseen tuomittu ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista, tai, jättää rangaistuksen suorittamisen kesken tai ei ojennu varoituksesta eikä hänellä ole menettelyynsä hyväksyttävää syytä, on Kriminaalihuoltolaitoksen edellä tarkoitetussa kyseisenlaisessa tapauksessa laadittava viipymättä… Lue lisää »

Nuorisorangaistus: Päihteiden käytön valvonta

Mikäli tuomittu on valvontatapaamisessa tai muussa rangaistuksen suorittamiseen liittyvässä tilaisuudessa ulkoisista merkeistä päätellen todennäköisesti alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen, on rangaistuksen valvojan tai muun Kriminaalihuoltolaitoksen virkamiehen kirjattava päihtymystilaa… Lue lisää »