Rangaistus: Rangaistuksen tuomitsematta jättäminen

Tuomioistuimen on mahdollisuus jättää rikoksentekijä kokonaan rangaistuksen tuomitsematta, mikäli tehtyä rikosta voidaan tämän haitallisuuteen tai tästä ilmenevään tekijän syyllisyyteen nähden pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, mikäli tekijä on tehnyt rikoksensa alle… Lue lisää »

Rangaistus: Rangaistuksen määrääminen

Tehdystä rikoksesta määrätään tekijälleen rangaistus. Niin kutsuttuja yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu ja ehdoton vankeus. Lisäksi on olemassa niin kutsuttuja erityisiä rangaistuksia, jotka ovat alle 18-vuotiaana tehdystä… Lue lisää »

Rangaistus: Rangaistuksen lieventäminen

Rangaistusta voidaan lieventää, mikäli tähän on erityistä syytä. Määrättävän rangaistuksen lieventämisperusteita ovat: rikoksen tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus, uhka taikka muu vastaava seikka jota ilman rikoksentekijä ei olisi rikosta toteuttanut, rikokseen… Lue lisää »

Rangaistus: Rangaistuksen koventaminen

Rangaistusta voidaan koventaa, mikäli tähän on erityistä syytä. Määrättävän rangaistuksen koventamisperusteita ovat: rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus, rikoksen tekeminen järjestäytyneen vakavia rikoksia toteuttavan rikollisryhmän jäsenenä, rikoksen tekeminen palkkiota vastaan, rikoksen kohdistaminen joko… Lue lisää »

Rangaistus: Rangaistuksen kohtuullistaminen

Tuomittavaa rangaistusta lieventävänä seikkana otetaan huomioon myös tekijälle itselleen rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus; sekä, tekijän korkea ikä, heikko terveydentila tai muut vastaavat tai vaikuttavat henkilökohtaiset olot;… Lue lisää »

Rangaistus: Päiväsakko

Mitä päiväsakko tarkoittaa? Suomessa on käytössä ns. päiväsakkojärjestelmä. Rikoksen seurauksena tuomittu sakko määrätään päiväsakkoina. Yhden päiväsakon määrä lasketaan tuomitun tulojen perusteella. Päiväsakon rahamäärään vaikuttaa lisäksi huollettavien lukumäärä. Mitä enemmän tienaa,… Lue lisää »

Rangaistus: Oheisrangaistus

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa jostakin toteutetusta rikoksesta tulee yleisen rangaistuksen ohella tuomita tekijälleen viraltapano tai muu vastaava seuraamus, on tämä seuraamus tuomittava myös yhteisen rangaistuksen ohella. Yhteistä rangaistusta mitattaessa… Lue lisää »

Rangaistus: Nuorisorangaistus

Mikäli rikos on tehty alle 18-vuotiaana, voidaan siitä määrätä nuorisorangaistus. Nuorisorangaistus voidaan määrätä, mikäli pelkkä sakko on kyseisen rikoksen vakavuus, sekä rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikaisemmat rikokset huomioon… Lue lisää »

Rangaistus: Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa

Mikäli rikoksentekijä tuomitaan vähintään kolmen vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen murhasta, taposta, surmasta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä ryöstöstä, törkeästä tuhotyöstä, joukkotuhonnasta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ihmisyyttä… Lue lisää »

Rangaistus: Koeaika

Milloin tuomittu päästetään ehdonalaiseen vapauteen, alkaa koeaika, joka on vapauttamishetkellä jäljellä olevan vankeusrangaistuksen, nk.jäännösrangaistus, pituinen. Koeajan pituus voi kuitenkin olla kestoltaan enintään kolme vuotta. Elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin ehdonalaisen vapauden… Lue lisää »