Virkatoimet: Virkamiehen vastuu virkatoimistaan

Onko virkamies vastuussa virkatoimistaan? Suomen lain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta toimielimen päätöksestä, jota hän on tuon toimielimen jäsenenä kannattanut. Päätöksen esittelijä on aina vastuussa… Lue lisää »

Uusi sakkomenettely

Uusi sakkomenettely siirsi valtaa lopullisesta rangaistuksesta esitutkintaviranomaisille. Uuden sakkomenettelyn mukaiset sakkomääräys ja rikesakkomääräys ovat lopullisia seuraamuksia. Mitä asioita sakkomenettelyssä voidaan käsitellä? Sakkomenettelyssä voidaan ottaa tapaus, jos teosta on säädetty ankarin… Lue lisää »

Rikosrekisteri: Rekisteri vapausrangaistuista

Pelottaako rikosrekisteri? Rikosrekisteri on valtakunnallinen oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä keskusrekisteri. Rekisteriin kerätään tietoja, joita tarvitaan rangaistusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan käyttää myös henkilön luotettavuuden ja henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa.… Lue lisää »

Rangaistus: Yhteisösakko oikeushenkilölle

Yhteisösakko tuomitaan määräeuroin. Alin yhteisösakon rahamäärä on 850 euroa ja ylin 850 000 euroa. Yhteisösakon rahamäärä määritetään oikeushenkilön laiminlyönnin laadun ja laajuuden tai johdon osuuden sekä oikeushenkilön taloudellisen aseman mukaan.… Lue lisää »

Rangaistus: Yhteinen vankeusrangaistus

Mikäli rikoksen tehnyt henkilö tuomitaan samalla kertaa vankeusrangaistukseen kahdesta tai useammasta rikoksesta, tuomitaan hänet lähtökohtaisesti kyseisistä rikoksista yhteiseen vankeusrangaistukseen. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa jostakin toteutetusta rikoksesta olisi tuomittava vankeutta… Lue lisää »

Rangaistus: Yhteinen sakkorangaistus

Mikäli yhdestä tai useammasta rikoksesta voi rangaistuksena seurata vain sakkoa, katsotaan sakkojen vastaavan eri rikosten enimmäisrangaistusten yhteisaikaa laskettaessa yhteensä yhtä kuukautta vankeutta. Mikäli rikoksen tehnyt henkilö tuomitaan samalla kertaa sakkorangaistukseen… Lue lisää »

Rangaistus: Yhdyskuntapalvelu

Mikäli rikoksentekijä tuomitaan enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomitaan tekijä tämän sijasta yhdyskuntapalveluun, ellei tälle ole estettä johtuen aiemmista ehdottomista vankeusrangaistuksista, tai aiemmista yhdyskuntapalvelurangaistuksista tai muista painavista syistä. Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen… Lue lisää »