Rangaistus: Vankeus

Vankeusrangaistuksella tarkoitetaan rangaistusta, jonka sisältönä on rikoksentekijän vapauden menettäminen tai sen rajoittaminen. Vankeutta tuomitaan joko määräajaksi tai elinkaudeksi. Määräaikainen vankeusrangaistus voi olla pituudeltaan vähintään neljätoista päivää ja enintään kaksitoista vuotta,… Lue lisää »

Rangaistus: Valvottu koevapaus

Vanki on mahdollista päästää valvottuun koevapauteen. Tämä on mahdollista tehdä edistettääkseen vangin yhteiskuntaan sijoittumista. Valvotun koevapauden ollessa kyseessä, voidaan vanki sijoittaa koevapauteen vankilan ulkopuolelle teknisin välinein tai muulla tavoin erityisesti… Lue lisää »

Rangaistus: Sakon muuntorangaistus

Mikäli henkilölle on tuomittu sakkoa, mutta sakkoa ei ole saatu perityksi, määrätään maksamatta olevan sakon sijasta muuntorangaistuksena vankeutta. Sellainen maksamaton uhkasakko, jota ei ole saatu perityksi, muutetaan vankeudeksi, mikäli tuomioistuin… Lue lisää »

Rangaistus: Sakko

Tehdystä rikoksesta voidaan tuomita rangaistukseksi sakkoa. Sakko tuomitaan päiväsakkoina, joiden vähimmäismäärä on yksi ja enimmäismäärä on 120. Sakkorangaistukselle on tietyissä tapauksissa säädetty vähimmäis- tai enimmäismäärä. Vähimmäis- ja enimmäismäärä ei voi… Lue lisää »

Rangaistus: Rikesakko

Rikesakolla tarkoitetaan euromäärältään kiinteää, päiväsakkojen määräämistä lievempää sakkorangaistusta. Rikesakon suuruus on lähtökohtaisesti joko 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa Rikesakko saa olla suuruudeltaan enintään 200… Lue lisää »

Rangaistus: Rangaistusasteikon lieventäminen

Mikäli tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana, rikos on jäänyt yritykseen, tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen tai hänen osallisuutensa rikokseen on muuten muiden osallisuutta selvästi vähäisempi, rikos on tehty sellaisissa olosuhteissa,… Lue lisää »

Rangaistus: Rangaistuksesta tehtävät vähennykset

Mikäli sellaisesta teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuorokauden, tuomitaan määräaikainen vankeusrangaistus, on tuomioistuimen vähennettävä rangaistuksesta vapaudenmenetystä vastaava aika, taikka katsottava tapahtunut vapaudenmenetys määrättävän… Lue lisää »