Vangitseminen: Vangitseminen todennäköisin syin

Mitä tarkoittaa vangitseminen todennäköisin syin? Kun vangitsemisen edellytykset ovat käsillä, vaaditaan vielä yleensä todennäköiset syyt epäilyn tueksi. Todennäköisin syin epäily tarkoittaa sitä, että on todennäköisempää epäilyn osoittautuminen oikeaksi kuin vääräksi.… Lue lisää »

Vangitseminen: Rikoksesta epäilty vangitsemisen kohteena

Vangitaanko minut rikoksesta epäiltynä? Tuomioistuin ei omasta aloitteestaan voi määrätä rikoksesta epäiltyä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimuksen tekee yleensä syyttäjä, vaikka myös muulla pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä olisi oikeus esittää pidätettyä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimuksesta on… Lue lisää »

Matkustuskielto: Matkustuskiellon voimassaolo

Kuinka pitkään matkustuskielto on voimassa? Matkustuskielto on voimassa rikosoikeudenkäyntiin asti, jollei sitä ole määrätty päättymään aikaisemmin tai sitä aikaisemmin erikseen kumota. Jos rikosasian pääkäsittely perutaan tai lykätään, tuomioistuimen on samalla… Lue lisää »

Matkustuskielto: Matkustuskiellon kumoaminen

Voiko matkustuskielto kumoutua? Jos matkustuskiellon edellytykset lakkaavat, se on heti kumottava. Epäilyt matkustuskieltoon määrätyn syyllisyydestä rikokseen saattavat hälvetä siten, ettei epäillyn syyllisyys ole enää todennäköinen. Rikossyyte on nostettava 60 päivän… Lue lisää »