Kalastuksenhoitomaksu on nykyään kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on maksettava jokaisen 18-64 vuotiaan kalastajan. Kalastonhoitomaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa pilkkijän, onkijan tai silakkalitkalla kalastajan. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla suuressa osassa maata. Se oikeuttaa myös vapaa-ajan kalastukseen… Lue lisää »

Kalastus: Kalastusoikeus

Kalastusoikeus on kalastuslain mukaan yleensä vesialueen omistajalla. Hänen on huolehdittava yhdessä viranomaisten kanssa kalavesien hoidosta, suojelusta ja kalastuksen järjestämisestä. Kalavesiä hoidetaan istutus- ja kunnostustoimin ja ohjaamalla pyyntitapoja. Ryöstökalastus ja kalakantoja… Lue lisää »

Jokamiehenoikeudet – kalastus

Jokamiehenoikeuksien nojalla on jokaisella oikeus onkia, pilkkiä tai harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Jokamiehenoikeuksista onginta ja pilkintä ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Niiden käyttöön ei tarvita lupaa. Onkiminen ja pilkkiminen… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: Muinaismuistot

Muinaismuistot ovat kulttuuriympäristön osia, joihin liittyy jokin historiallinen tapahtuma. Muinaismuistot ovat suoraan lain nojalla suojeltuja. Näin nekin kohteet, joita ei ole vielä löydetty, on jo valmiiksi suojan piirissä. Muinaismuistot jaetaan… Lue lisää »

Maanmittauslaitoksen toiminta

Maanmittauslaitos toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä ja yleisistä kartastotöistä. Se tuottaa ja välittää kiinteistöjä, maastoa ja ympäristöä koskevaa tietoa ja palveluja kansalaisten ja yhteiskunnan… Lue lisää »

Mitä kiinteistönmuodostamisella ja kiinteistötoimituksella tarkoitetaan?

Kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on tarkoituksenmukaisten kiinteistöjen aikaansaaminen. Kun kiinteistöä lähdetään muodostamaan, on otettava huomioon kiinteistönmuodostuslaki ja kaavoitukset. Kiinteistönmuodostusasioita ovat mm. tonttijaot, toimitusten valmistelut, erilaiset kiinteistötoimitukset, hakemuskaavakkeet ja kiinteistötietojärjestelmän otteet. kiinteistötoimitus Kiinteistötoimituksilla… Lue lisää »

Kiinteistörasite: Tieoikeus, johtorasite ja autopaikka

Kiinteistörasite on kiinteistön hyväksi perustettu oikeus toiseen kiinteistöön. Oikeuden haltija saa käyttää toisen kiinteistön aluetta oikeuden sallimissa rajoissa. Kiinteistörasitteet eivät ole henkilökohtaisia ja ne säilyvät kiinteistön omistajavaihdoksista riippumatta. Tavallisimpia kiinteistörasitteita… Lue lisää »