Ympäristö ja asuminen

Ympäristöä ja asumista säädellään erilaisin keinoin. Asumista ja ympäristöä turvataan esimerkiksi kaavoitusten, maankäytön suunnittelun sekä katujen ja yleisten alueiden hallinnalla, kehittämisellä ja ylläpitämisellä. Lisäksi ympäristöä ja luontoa suojellaan samaisilla teoilla. Ympäristö ja asuminen -osuudesta löydät tietoa muun muassa kiinteistötoimituksesta, teistä, vesistöistä ja yhteisalueista.

Onko kaupallinen marjanpoiminta elinkeinotoimintaa? ›

Kaupallista marjanpoimintaa ei yleensä luokitella elinkeinotoiminnaksi, ja jokamiehenoikeuksien nojalla jokaisella on oikeus poimia esimerkiksi luonnonvaraisia marjoja alueilla, joilla liikkuminen on sallittua. Marjanpoiminta on kausiluonteista, joten se on tulkittu satunnaiseksi toiminnaksi, vaikka henkilö poimisikin marjoja vuodesta toiseen. Tämä tulkinta on omaksuttu myös verotuksessa: metsämarjanpoiminta on satunnaista toimintaa, eikä siitä syystä verotettavaa. Metsämarjanpoimintaa ei ole myöskään tulkittu maa- Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet – luonnontuotteiden poiminta ›

Jos alueella saa liikkua jokamiehenoikeuksien nojalla, saa sieltä myös poimia luonnonvaraisia tuotteita. Suomessa jokamiehenoikeudet kattavat varsin laajan alueen. jokamiehenoikeuksiin kuuluvat luonnontuotteet Alueilla jossa liikkuminen on sallittua, voi jokamiehenoikeuksien nojalla kerätä: rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja ja sieniä, maahan pudonneita risuja, käpyjä, terhoja ja pähkinöitä, vähäisissä määrin kiviä kaivosmineraalien löytämiseksi. Yllä mainituissa tapauksissa ei ole tarpeen pyytää erikseen Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet – kalastus ›

Jokamiehenoikeuksien nojalla on jokaisella oikeus onkia, pilkkiä tai harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Jokamiehenoikeuksista onginta ja pilkintä ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Niiden käyttöön ei tarvita lupaa. Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on muun säädöksen tai määräyksen nojalla kiellettyä. Esimerkiksi yksityinen henkilö voi Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet vesistössä ja jäällä ›

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu oikeus käyttää vesistöjä virkistykseen. Esimerkiksi veneily ja uiminen on sallittua toisen vesistössä. Vesialueen käytöstä ei kuitenkaan saa aiheutua vesialueen omistajalle tai haltijalle vähäistä suurempaa haittaa. Vesillä liikkuja saa nousta maihin “luonnonsatamaan” ja käyttää ranta-aluetta siellä missä liikkuminenkin on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Maanomistaja ei saa pystyttää maihinnousua kieltäviä kylttejä. Piha-alueille tai luonnonsuojelualueille ei kuitenkaan Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet: kilpailut ›

Monet urheilutapahtumat perustuvat jokamiehenoikeuksiin. Esimerkiksi tällaisia kilpailuja ovat hiihto-, pilkki- ja suunnistuskilpailut. Niihin voidaan tarvita maanomistajan lupa sekä tarvittaessa erityisiä lupia eri viranomaisilta, esimerkiksi poliisilta. Kilpailu tai tapahtuma voidaan järjestää jokamiehenoikeuksien nojalla ilman lupia, jos kilpailu on pienimuotoinen ja siitä ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle tai luonnolle. Kilpailuun tai tapahtumaan voidaan kuitenkin tarvita maanomistajan Lue lisää ›

Jokamiehenoikeudet ja ratsastus ›

Lähtökohtaisesti ratsastaminen on sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Ratsastus toisen mailla on siis sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla, jolloin ei yleensä tarvita maanomistajan lupaa. Ratsastajan on kuitenkin huomioitava haitattomuusvaatimus: maanomistajalle ei saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa siitä, että hänen maillaan ratsastetaan. Esimerkiksi maanomistajan viljelyksiä ja istutuksia ei Lue lisää ›

Kiinteistön omistaja ja johtorasitteet kiinteistöllä ›

Joskus kiinteistöä joudutaan käyttämään erilaisten putkien ja johtojen asentamista varten. Jotta tällaisia laitteita voidaan asentaa, vaatii se usein niiden viemistä toisen henkilön omistaman kiinteistön läpi. Siksi saattaisikin olla hankalaa, mikäli tällaisten johtojen asentamiseen tarvittaisiin aina rasitetun kiinteistön omistajan lupaa. Tästä johtuen laki sallii kyseisten laitteiden asentamisen ilman omistajan lupaa. Kiinteistön omistajan velvollisuus Yhdyskuntatekniset laitteet ovat Lue lisää ›

Kenellä on oikeus rakentamiseen? ›

Rakentamisoikeus voi olla periaatteessa kenellä tahansa. Tosin laki asettaa tiettyjä edellytyksiä rakennushanketta johtavalle henkilölle. Edellytyksiä rakennushankkeesta vastaavalla henkilölle on asetettu muun muassa rakennushankkeen suorittamista vastaava kokemus sekä koulutus. Vastaavaa työnjohtajaa koskevat säännökset koskevat vain rakennushankkeita, joihin tarvitaan rakennuslupa. Jos rakentamislupaa ei tarvita, ei rakennusvalvontaa tarvitse suorittaa.  Vastaava Työnjohtaja Sellaiselle rakennushankkeelle, joka edellyttää lupaa, on valittava Lue lisää ›

Rakennusrasite: Pysyvä oikeus käyttää toisen kiinteistön rakennusta ›

Voiko toisen rakennuksia käyttää hyväksi? Miten rakennusrasitteen muodostaminen tehdään? Rakennusrasite tarkoittaa pysyvää oikeutta käyttää toisella kiinteistöllä olevaa rakennusta. Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusrasitteet ovat joko sopimukseen perustuvia tai asemakaavan edellyttämiä rakennusrasitteita. Sopimukseen perustuvia rakennusrasitteita ovat mm. perustusrasitteet, rakennerasitteet, laiterasitteet, käyttörasitteet, huoltorasitteet, yhteisrasitteet, seinärasitteet ja sietorasitteet. Sopimukseen perustuvat rasitteet kohdistuvat mm. toisen kiinteistöllä Lue lisää ›

Maastoliikenne: Maastoliikenteen rajoittaminen ›

Alueellinen ympäristökeskus voi rajoittaa maastoliikennettä. Alueellista kieltoa tai rajoitusta voi hakea mm. yksityinen maanomistaja, jota asia koskee. Ympäristökeskukset huolehtivat siitä, että moottorikelkkailu tai muu maastoliikenne ei uhkaa haavoittuvia luontoalueita. Myös meluhaittoihin kiinnitetään huomiota. Ympäristökeskus voi tavoitteiden saavuttamiseksi osallistua reitistön suunnitteluun sekä asettaa alueellisia liikkumis- ja nopeusrajoituksia. Moottorikelkkailu ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa luontaiselinkeinolle, luonnolle Lue lisää ›

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentaminen on luvanvaraista, ja siihen tarvitaan rakennuslupa. Tällaisia rakennustöitä voi olla esimerkiksi vajan rakentaminen kesämökin viereen, tai kerroksen lisääminen taloon. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen, tai kun kyseessä on terveydelle mahdollisesti haitallinen muutostyö, kuten saunan rakentaminen. Pieniin rakennushankkeisiin rakennuslupaa ei välttämättä tarvita, vaan ilmoitus rakennusviranomaiselle voi riittää. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteys juristiin.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ympäristöön ja asumiseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla on taattu jokaiselle oikeus nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistus­suhteista, jolloin jokamiehenoikeuksien hyödyntäminen ei velvoita maanomistajan tai haltijan lupaa.

2

Naapurit

Kiinteistöjen omistajilla on tavanomaisen käytön aiheuttamien vaikutusten haitta ja sietämisvelvollisuus, johon sisältyvät naapurit. Kiinteistön käytöstä ei saa aiheutua naapureille kohtuutonta haittaa.

3

Asemakaava

Asemakaavassa on yksityiskohtaisesti määritelty, miten aluetta tulee käyttää. Kaava osoittaa rakennusten, puistojen ja katujen sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen, joita rakentamisessa tulee noudattaa.

4

Kiinteistön lohkominen

Lohkominen on yksi tavallisimmista kiinteistötoimituksista. Lohkomisessa rajoitettu alue eli määräala muovataan itsenäiseksi kiinteistöksi.