Jokamiehenoikeudet ja ratsastus

Lähtökohtaisesti ratsastaminen on sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Ratsastus toisen mailla on siis sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla, jolloin ei yleensä tarvita… Lue lisää »

Jokamiehenoikeudet: kilpailut

Monet urheilutapahtumat perustuvat jokamiehenoikeuksiin. Esimerkiksi tällaisia kilpailuja ovat hiihto-, pilkki- ja suunnistuskilpailut. Niihin voidaan tarvita maanomistajan lupa sekä tarvittaessa erityisiä lupia eri viranomaisilta, esimerkiksi poliisilta. Kilpailu tai tapahtuma voidaan järjestää… Lue lisää »

Jokamiehenoikeudet – luonnontuotteiden poiminta

Jos alueella saa liikkua jokamiehenoikeuksien nojalla, saa sieltä myös poimia luonnonvaraisia tuotteita. Suomessa jokamiehenoikeudet kattavat varsin laajan alueen. jokamiehenoikeuksiin kuuluvat luonnontuotteet Alueilla jossa liikkuminen on sallittua, voi jokamiehenoikeuksien nojalla kerätä:… Lue lisää »

Metsä: Metsänhakkuukielto

Metsäkeskuksen on neuvoteltava metsänkäyttöilmoituksessa ilmenevistä ongelmista hakkuuoikeuden haltijan kanssa. Jos hakkuuoikeuden haltija ei suostu neuvotteluihin tai aloitettu hakkuu on selvästi lainvastainen, metsäkeskus voi kieltää toimenpiteen. Tällainen käsittelykielto voidaan asettaa toistaiseksi… Lue lisää »

Metsä: Metsänhakkuu

Metsälain tarkoituksena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Lailla varmistetaan, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. kasvatus- ja uudistushakkuu Metsänhakkuu voidaan suorittaa kahdella… Lue lisää »

Maisemansuojelu

Maisemansuojelu on toimintaa, jossa pyritään säilyttämään maiseman hyväksi todettuja ja jonkun mielestä kauniitakin ominaisuuksia. Toisin kuin luonnonsuojelussa, maisemansuojelussa ei pyritä pitämään aluetta koskemattomana. Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurinmaisemaan. Luonnonmaisemia ovat… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: Luontotyyppi

Luonnon yksityiskohdat maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa vaihtelevat pienelläkin alueella. Näiden yksityiskohtien vaikutuksesta syntyy erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä, joita kutsutaan luontotyypeiksi. Luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ovat ensinnäkin metsäiset luontotyypit, joita… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: luontotyypin suojelun kesto

Erilaiset luonnon olosuhteet vaikuttavat ympäristöönsä synnyttäen erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä. Näitä poikkeuksia maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa kutsutaan luontotyypeiksi. Luontotyyppeihin voi siis kuulua esimerkiksi jalopuumetsiköt, hiekkadyynit ja yksittäiset suuret… Lue lisää »