Asianosaisluettelo ulosottoasiassa

Asianosaisluettelo ulosottoasiassa Asianosaisluettelo ulosottoasiassa liittyy omaisuuden huutokauppaan. Asianosaisluettelosta selviää omaisuuteen kohdistuvat saatavat ja muut oikeudet. Ulosmitatun kiinteän omaisuuden huutokaupan yhteydessä tulee aina toimittaa asianosaisluettelo. Irtaimen omaisuuden huutokaupan yhteydessä sitä ei… Lue lisää »

Velkajärjestely: Yksityishenkilön velkajärjestely

Kuka voi päästa yksityishenkilön velkajärjestelyyn? Oletko joutunut tilanteeseen, jossa velkasi ovat ylittäneet maksukykysi? Tiesitkö, että Suomessa on mahdollista päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jossa tuomioistuimen avustuksella suunnitellaan velkojen yksilöllinen maksuohjelma. Velkajärjestely tulee… Lue lisää »

Ulosottomenettelyn ulottuvuus

Velka ulosotossa Yksityishenkilö voi joutua ulosottoon maksamattomien laskujen vuoksi. Tätä ennen yksityishenkilö saa kuitenkin tiedon tulevasta ulosotosta, koska siihen tarvitaan oikeuden päätös, joka tulee saattaa tiedoksi velalliselle. Ulosotossa velallisen tulot… Lue lisää »

Omaisuuden ulosmittaus

Lähtökohtaisesti tavanomaista koti-irtaimistoa ei voida ulosmitata, mutta pääasiallisesti ulosoton alaisen henkilön kaikki omaisuus ja varallisuus ovat ulosmittauskelpoisia. Omaisuuden ulosmittaus toimii ulosottomenettelyn keinona. Ulosmittaus ja ulosottomenettely Ulosmittauksen avulla pyritään varmistamaan, että… Lue lisää »

Ulosotto: Verojen ulosotto

Ovatko verosi rästissä? Voidaanko verot suoraan ulosmitata? Yleensä yksityishenkilön omaisuuden ulosottoon vaaditaan tuomioistuimen päätös tai tuomio. Verot ja julkiset maksut saadaan kuitenkin ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Myös jotkut muut… Lue lisää »

Ulosotto: Varojen tilitys velkojille

Miten varojen tilitys velkojille hoidetaan? Ulosotossa saatujen varojen jakamiseen on olemassa omat sääntönsä. Ulosotonhakija saa nostaa kertyneet varat vain panttia tai takausta vastaan, kunnes tuomio tai päätös, jonka nojalla ulosmittaus… Lue lisää »

Ulosotto: Ulosottohakemus

Harkitsetko ulosottoa? Tuomioistuimen hyväksyvän päätöksen jälkeen velkojalla on mahdollisuus pyytää ulosottomiehen toimenpiteitä. Esim. häätöä, takavarikkoa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta tai joidenkin muiden asioiden täytäntöönpanoa tulee edeltää tuomioistuimen ulosottokelpoinen päätös. Käynnistääkseen… Lue lisää »

Ulosotto: Ulosotosta valittaminen

Voiko ulosotosta valittaa? Ulosotosta voi aina valittaa tekemällä valituksen. Se, jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi koskee, voi tehdä valituksen. Ulosoton yhteydessä annetaan muutoksenhakua koskevat ohjeet. Tämä ilmenee yleensä päätöksen loppuosassa olevasta kohdasta.… Lue lisää »

Ulosotto: Ulosoton kohde

Oletko ulosoton kohteena? Jos ulosottomies lähettää sinulle ilmoituksen ulosoton mahdollisesta vireilletulosta, niin olet joutumassa ulosoton kohteeksi. Yleensä ulosottomies tai hänen avustajansa lähettää yllä mainitun kirjeen, joka sisältää kehotuksen ottaa lähettäjään… Lue lisää »