Vero-oikeus

Yritys maksaa veroja useista eri lähteistä, joihin vaikuttaa yrityksen muoto. Yrityksen verovelvollisuutta selvitettäessä huomioon tulee ottaa esimerkiksi yhteisö- ja ennakkovero, arvonlisävero ja ansiotulovero. Vero-oikeuteen kuuluu laaja-alaista sääntelyä, jonka kokonaisuuden hallinta voi tuntua hankalalta. Tästä osiosta löydät vastauksia useisiin yritystä koskeviin vero-oikeudellisiin kysymyksiin.

Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus ›

Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus menee tuloverolain mukaisesti. Kyse ei ole verovapaasta vahingonkorvauksesta. Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus Jotta työntekijä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työn täytyy olla vähentynyt pysyvästi. Tämän vuoksi on työnantajalle on säädetty takaisinottovelvollisuus. Työtä on tarjottava, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu Lue lisää ›

Kansainvälinen verotus: BEPS-hanke ›

Mikä on BEPS-hanke? Organisation for Economic Co-operation and Development tai OECD,  julkaisi vuonna 2013 veropohjan rapauttamista ja voitonsiirron estämistä koskevan BEPS: ”Addressing Base Erosion and Profit Shifting” -selvityksen. Yhteistyössä G20-maiden kanssa toteutettavan hankkeen perimmäinen tavoite on turvata valtioille verotuloja globaalissa toimintaympäristössä toimivilta yrityksiltä. Tämä tarkoittaa, että verotus tapahtuisi tulevaisuudessa siinä maassa, missä verotettava tulo syntyy. Vuonna 2014 Lue lisää ›

The Double Irish Dutch Sandwich verojärjestely ›

The Double Irish Dutch Sandwich on maailman kuuluisa verojärjestely, jota käyttää mm Apple, Google, Starbucks ja Facebook. Nimi tulee siitä, kun kahden Irlantilaisen tytäryhtiön väliin sijoitetaan Hollantilainen tytäryhtiö, mikä mahdollistaa verokeinottelun maiden lainsäädäntöjen puitteissa. The Double Irish Dutch Sandwich on vain yksi esimerkki vastaavien verojen välttämiseen pyrkivien järjestelyjen joukossa mutta kieltämättä yksi tunnetuimmista. Tämän verojärjestely Lue lisää ›

Panama-paperit tietovuoto ›

Panama-paperit tietovuoto on yksi puhutuimmista uutisaiheista vuonna 2016. Noin sadat toimittajat ympäri maailmaa ovat saaneet haltuunsa 11,5 miljoonaa vuodettua asiakirjaa. Tämä  tietovuoto on peräisin Panamalaisesta asianajotoimistosta Mossack Fonsecasta, joka kuuluu maailman suurimpiin veroparatiisipalveluita tarjoaviin yrityksiin. Tietovuodon kautta paljastui miten lakimiehet ja pankit ovat ylläpitäneet veroparatiisitaloutta tarjoamalla salaisuutta ja anonymiteettiä sekä rikkaille että valtaapitäville. Asiakirjat sisältävät muun Lue lisää ›

Veroparatiisi ›

Veroparatiisi on termi, johon ei löydy yleistä maailmanlaajuista määritelmää mutta muun muassa OECD, Euroopan Parlamentti sekä Euroopan Komissio on antanut oman näkemyksensä veroparatiiseista. Veroparatiisi on valtio tai alue, jossa on matala tai todella olematon verotus. Tämän lisäksi verotuksesta sääntelevä laki on alhainen tai puutteellinen, johon liittyy pieni tai olematon tiedonvaihto sekä avoimuuden puute. Tiedonvaihto on Lue lisää ›

Rojaltien verotus ›

Immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai patenttien omistaja asuu usein yhdessä valtiossa, mutta niitä käytetään laajasti muissakin valtioissa. Näihin aineettomiin oikeuksiin voidaan luovuttaa käyttöoikeus toisessa valtiossa asuvalle henkilölle rojaltimaksua vastaan. Rajat ylittävien rojaltien määrä on nopeassa kasvussa, sekä näiden verotuskohteluun koskevat säännöt vaihtelevat valtiosta toiseen. Rojaltien maksutapa ei ole määritelty, sillä ne voidaan maksaa missä muodossa Lue lisää ›

Kotitalousvähennys ›

Kotitalousvähennys oikeuttaa verovelvollisen osittain vähentämään veroista kotona teetetyn työn kustannukset. Kotitalousvähennys ei ole kotitalouskohtainen, vaan henkilökohtainen tarkoittaen, että esimerkiksi kumpikin puoliso voi erikseen saada vähennyksen, mikäli heillä on riittävästi vähennyskelpoisia kustannuksia. Avopuoliso, jolla ei ole omistusoikeutta asuntoon voi saada vähennyksen, mikäli hän on maksanut vähennykseen oikeuttavat kustannukset ja hän asuu asunnossa. Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Lue lisää ›

Veromenettely; Muutoksenhaku ›

Verohallinnon verotuspäätökseen on mahdollista hakea oikaisuvaatimus. Tämä muutoksenhaku tapahtuu lakisääteisen muutoksenhakuajan kuluessa, jonka pituus vaihtelee kohteena olevasta päätöksestä riippuen. Muutoksenhakuajan kuluttua päätökset ovat lainvoimaisia, mikäli niihin ei ole haettu muutosta. Näihin lainvoimaisiin veropäätöksiin voidaan hakea muutosta ylimääräisellä muutoksenhakukeinolla, mutta edellytykset ovat tiukat ja tarkasti säänneltyjä. Verohallinnon veropäätöksen muutoksenhakutiet ovat monet. Yleisimpänä keskusverolautakunnan antamasta ennakkoratkaisusta valitetaan Lue lisää ›

Ulkomaan työskentelyn verotus ›

Ulkomailla ansaitun palkan verotus: Sekä suomalaiset että ulkomaalaiset työskentelevät usein ulkomailla muuttamatta sinne kuitenkaan pysyvästi. Ulkomailla ansaitusta palkasta on annettava Suomeen tietoja, vaikka kyseistä palkkaa ei aina verotettaisikaan Suomessa. Palkka on Suomen vero-oikeudessa hyvin laaja käsite, sillä palkka ei ole pelkästään työsuhteen perusteella maksettu rahapalkka vaan yleisesti kaikki muutkin työsuhteeseen perustuvat edut. Mikäli molemmat maat, Lue lisää ›

Siirtohinnoittelu ›

Siirtohinnoittelu on hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa. Siirtohinnoittelua sovelletaan konsernin sisäisiin liiketoimiin ja se koskee liiketoimien hinnoittelua. Konsernin sisäisissä liiketoimissa tavaroista ja palveluista maksettavat siirtohinnat vaikuttavat eri yhtiöiden tulokseen ja siten myös maakohtaiseen verotukseen. Siirtohinnoittelulla myös määritetään verotulojen jakautumista kahden valtion välillä. On monia eri syitä, miksi yritykset pyrkivät siirtämään toimintaansa eri valtioihin Lue lisää ›

Yhteisövero

Yhteisöjä ovat verotuksen näkökulmasta monet yhtiöt kuten osakeyhtiöt ja yhdistykset, joiden tuloksesta yhteisövero peritään. Yhteisön tulos saadaan selville vähentämällä yhteisön veronalaisesta tulosta vähennyskelpoiset kulut, eli palkkakulut. Vuodesta 2014 lähtien yhteisöveron suuruus on ollut 20%.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua verotukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Arvonlisävero

ALV eli Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, jonka verokanta on 24%. Arvonlisävero sisällytetään eri tuotteiden hintoihin.

2

Henkilöyhtiön verotus

Avoimet ja kommandiittiyhtiöt ovat henkilöyhtiöitä. Esim. avoimessa yhtiössä vahvistettu veronalainen tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona osuuksien mukaisesti.

3

Osingon verotus

Osingolla tarkoitetaan yrityksen omistajilleen jakamaa voitto-osuutta. Luonnollisen henkilön saamasta osingosta 85% on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata tuloa.

4

Oma pääoma

Oma pääoma on sellainen osa osakeyhtiön pääomasta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Oma pääoma saattaa toimia puskurina riskejä vastaan.