Franchisingin ongelmat: Yritystoiminta on tappiollista

Franchising sopimukset ovat yleensä tehty määräaikaisiksi. Määräaika on yleensä vuosien tai jopa vuosikymmenen mittainen. Franchise-yrittäjällä on velvollisuus harjoittaa liiketoimintaa sopimuksessa sovitun ajan, vaikka yritystoiminta ei alkaisikaan toimimaan odotusten mukaisesti ja… Lue lisää »

Aloittava liiketoiminta: Riskien minimointi

Miten aloittavan liiketoiminnan riskit voidaan minimoida? Liiketoimintaa suunniteltaessa projektin toteutuksen tulisi lähteä liikkeelle testatusta ja hyväksi havaitusta liikeideasta. Tämän arvioinnin pohjalta voidaan parhaiten ennakoida yhtiön taloudellisen tilanteen kehittyminen tulevaisuudessa. Sen… Lue lisää »

Toiminimi: Toiminimen suoja ja kaupparekisteri

Onko toiminimellä suojaa? Aloittavan yrittäjän on ilmoitettava, millä toiminimellä yritystoimintaa aiotaan harjoittaa. Toiminimen tulee olla yksilöllinen ja erottuva. Se ei saa olla hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava eikä sekoitettavissa jo… Lue lisää »

Franchise-antaja avustaa aloittavaa franchising yritystä

Käyttöoikeuden myöntävä yritys (=franchise-antaja) järjestää yleensä aloittelevalle franchise-yritykselle (=franchise-ottajalle) alkukoulutuksen. Sen velvollisuutena on sopimuksen mukaisesti opettaa aloittavalle yritykselle yritystoiminnassa tarvittavat perustaidot. Antaja-yritys avustaa yleensä muutoinkin yrityksen alulle panossa: koulutuksen ohella… Lue lisää »

Sopimattoman menettelyn seuraus

Kilpailumenettelyrikos ja kilpailumenettelyrikkomus Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa voi johtaa tuomioon kilpailumenettelyrikoksesta tai –rikkomuksesta.Kilpailumenettelyrikokseen syyllistyy se, joka käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle… Lue lisää »

Mitä franchising on?

Franchising on keino harjoittaa yrittämistä ja liiketoimintaa. Siinä kaksi erillistä, itsenäistä yritystä tekee yhteistyötä keskenään. Itsenäinen yrittäjä hankkii toiselta itsenäiseltä yrittäjältä oikeuden harjoittaa liiketoimintaa jo tunnettua tavaramerkkiä tai menetelmää hyväksikäyttäen.… Lue lisää »

Ammatinharjoittajan kirjanpitovelvollisuus

Kuka on kirjanpitovelvollinen? Lähtökohtaisesti jokainen elinkeinotoimintaa harjoittava on velvollinen pitämään kirjanpitoa elinkeinotoiminnastaan. Kirjanpitovelvollisuuden tarkat edellytyksen vaihtelevat, sillä toiminnaltaan ja rakenteeltaan yksinkertaisempien yritysten ja yrittäjien kohdalla kirjanpitovelvollisuutta on monilta osiltaan lievennetty verrattuna… Lue lisää »

Yritysvakoilu

Yritysvakoilu on rikos Kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa. Liikesalaisuuksien oikeudeton hankkiminen on yritysvakoilua. Jo yritysvakoilun yritys on rangaistavaa.… Lue lisää »

Yrityssalaisuuden väärinkäyttö

Liikesalaisuuden väärinkäyttö on rangaistavaa Liikesalaisuuden rikkominen on rangaistavaa. Liikesalaisuuden rikkomisesta säädetään rikoslaissa. Liikesalaisuuden rikkomisella ei tarkoiteta yritysvakoilua, joka on itsenäisesti rangaistavaa, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että joku käyttää omaksi hyödykseen… Lue lisää »