Yhtiökokous: Yhtiökokouksen virheellinen päätös

Mitä jos yhtiökokouksen päätös on virheellinen? Virheellisiä päätöksiä on kahdenlaisia: moitteenvaraisia ja mitättömiä. Edellisessä tapauksessa jonkun on nostettava moitekanne eli vaadittava tuomioistuimessa päätöksen julistamista pätemättömäksi tai sen muuttamista. Jälkimmäisessä tapauksessa… Lue lisää »

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiön perustaminen

Miten kommandiittiyhtiön perustaminen tehdään? Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten sopimuksella. Kommandiittiyhtiö syntyy siis sillä hetkellä, kun yhtiösopimus tehdään. Näin tapahtuu, vaikka sitä ei heti saatettaisikaan kirjalliseen muotoon tai vaikka kommandiittiyhtiötä ei olisi… Lue lisää »

Kommandiittiyhtiö: Mikä on kommandiittiyhtiö?

Mitä Kommandiittiyhtiö tarkoittaa? Kommandiittiyhtiö on itsenäinen yhtiö, jonka varat ja velat ovat erillään yhtiömiesten omaisuudesta. Kommandiittiyhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella. Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä, vastuunalaisia ja äänettömiä. Molempia tulee olla vähintään… Lue lisää »

Franchising perustuu franchising sopimukseen

Franchising toiminnassa kaksi itsenäistä yritystä tekevät keskenään sopimuksen, jonka perusteella ne harjoittavat pitkäaikaista ja tiivistä yhteistyötä. Sopimus solmitaan yleensä määräajaksi. Sopimus voidaan sopia myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksella luovutetaan toiselle… Lue lisää »

Franchising toiminnan valvonta

Franchise oikeuden myöntänyt johtaa ketjua ja valvoo ketjuyritysten toimintaa. Se valvoo, kontrolloi ja ohjaa jatkuvasti franchising-ottajien liiketoimintaa. Vastaavasti oikeuden saanut franchise-ottaja sitoutuu noudattamaan annettuja toimintaohjeita ja suuntaviivoja, joita ketjuyritykset yhdessä… Lue lisää »

Franchising yritykset ovat samanlaisia

Franchising-toiminnassa toimintakonseptin luonut yritys on määritellyt ”mallin” liiketoiminnalle. Se on luonut konseptin, ja luovuttaa muille yrityksille oikeuden käyttää tuota valmista konseptia hyväkseen maksua vastaan. Uuden yrittäjän ei tarvitse itse luoda… Lue lisää »

Franchisingin ongelmat: Franchise-antaja ei noudata velvollisuuksiaan

Franchising yrittämiselle ominaispiirteisesti franchise-antajan on avustettava yksittäistä franchise-yrittäjää. Franchising sopimuksessa määritellään, miten franchise-antajan on autettava aloittelevaa franchise-yrittäjää. Yleensä franchise-antaja järjestää aloittavalle franchise-yrittäjälle koulutuksen ja auttaa häntä muutoinkin yrityksen alulle panossa.… Lue lisää »