Avoin yhtiö: Mikä on avoin yhtiö?

Millainen yhtiömuoto on avoin yhtiö? Avointa yhtiötä pidetään kaikkein yksinkertaisimpana yhtiömuotona. Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön yhteistoimintaan perustuva yritysmuoto. Se harjoittaa elinkeinotoimintaa yhtiömiesten yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet… Lue lisää »

Avoin yhtiö: Avoimen yhtiön toiminnan lopettaminen

Miten avoimen yhtiön toiminta lopetetaan? Silloin, kun avoin yhtiö asetetaan selvitystilaan, tarkoituksena on yhtiön toiminnan lopettaminen. Avoimen yhtiön asettaminen selvitystilaan on kolmivaiheinen. Ensin ilmaantuu luonnollisesti purkamisperuste. Silloin yhtiömies voi vaatia… Lue lisää »

Avoin yhtiö: Avoimen yhtiön omaisuuden jako

Miten avoimen yhtiön omaisuuden jako toteutetaan? Avoin yhtiö puretaan jakamalla yhtiön omaisuus yhtiömiesten kesken. Jako voidaan toimittaa kahdella tavalla: yhtiömiesten sopimuksen mukaan tai tuomioistuimen määräämän selvitysmiehen toimittamana virallisjakona. Yhtiömiehet voivat… Lue lisää »

Avoimen yhtiön rakenne

Avoimen yhtiön rakenne Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehet harjoittavat elinkeinotoimintaa yhtiön hyväksi ja ovat henkilökohtaisesti vastuussa. Avoin yhtiö on henkilöyhtiö. Avoin yhtiö henkilöityy omistajiinsa. Tästä huolimatta avoin… Lue lisää »

Avoimen yhtiön pääoma

Avoimen yhtiön pääoma Avoimen yhtiön pääoma on vapaasti päätettävissä. Perustamisvaiheessa ei ole pääoman määrän vähimmäisvaatimusta kuten osakeyhtiötä perustettaessa on. Avoimeen yhtiöön liittyen ei laissa säädetä vähimmäispääomavaatimuksesta. Yhtiömiesten ei tarvitse sijoittaa… Lue lisää »

Avoin yhtiö ja prokura

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa yhtiötä itsenäisesti, ja kirjoittaa yhtiön toiminimi asioissa, jotka kuuluvat sen toimialan piiriin. Nimenkirjoittamisella tarkoitetaan siis sitä, että yhtiömies tai muu nimenkirjoittamiseen oikeutettu allekirjoittaa jonkin yhtiötä… Lue lisää »

Avoimen yhtiön selvitysmiesten tehtävät

Mikäli avoimeen yhtiöön liittyen ilmenee purkamisperusteita, voidaan yhtiö purkaa selvitystilan kautta, jossa yhtiön varallisuusasema selvitetään, omaisuutta muutetaan rahaksi, yhtiön velat maksetaan, ja ylijäämä tilitetään osakkeenomistajille. Mikäli päätös selvitystilan aloittamisesta tehdään,… Lue lisää »