Kiinteistökaupan kauppakirja

Kiinteistön kauppa on merkittävä taloudellinen sijoitus. Tämän vuoksi kyseisen sopimustyypin kauppakirja tuleekin laatia erityisen huolellisesti omistusoikeuden siirtymisen varmistamiseksi. Kiinteistökaupan kauppakirjalle on laissa asetettu tietyt vaatimukset. Ensimmäisenä kiinteistönkaupan vähimmäisedellytyksenä voidaan pitää… Lue lisää »

Kiinteistökauppa: Ostajan ja myyjän velvollisuudet

Ellei muuta ole sovittu, ostajalla on oikeus saada kiinteistö hallintaansa välittömästi kaupan tekemisen jälkeen. Tätä myyjän luovutusvelvollisuutta vastaan ostajan velvollisuutena on maksaa sovittu kauppahinta. Kiinteistön luovutusajankohta määrittelee myös ajankohdan, jolloin… Lue lisää »

Asunto-osakeyhtiö: Isännöitsijä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävät määräytyvät yksittäistapauksellisesti esimerkiksi yhtiön koon ja luonteen perusteella. Isännöitsijän… Lue lisää »

Myyjän vastuu kosteusvauriotilanteessa

Rakennuksen kosteusvaurio on etenkin myyntitilanteessa haasteellinen seikka. Myyjä voi olla vastuussa kaupankohteen kosteusvauriosta, mutta aina ei ole selvää, milloin ostaja on oikeutettu kaupan hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun. Rakennuksen kosteusvaurio… Lue lisää »

Käytetyn asunnon salainen virhe

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 4-kohdan mukaan kaupan kohteessa on virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon… Lue lisää »

Kiinteistönkauppa: Oikeudellinen virhe

Jos ostaja voi menettää kiinteistön tai jotakin siihen kuuluvaa kaupan ulkopuoliselle taholle, on kaupassa niin kutsuttu oikeudellinen virhe. Kiinteistössä on kyseinen virhe myös, jos kiinteistöön kohdistuu panttioikeus tai jokin muu… Lue lisää »

Kiinteistökauppa: Kiinteistökaupan pätemättömät ehdot

Kiinteistökauppaa tehdessä osapuolilla on lähtökohtaisesti sopimusvapaus mutta kiinteistön kaupan eivät kuitenkaan voi olla millaiset tahansa. Tietyt sopimusehdot ovat pätemättömiä, koska ne vaikuttaisivat haitallisesti esimerkiksi kiinteistöjen vaihdantaan. Pätemättömiä ovat sellaiset ehdot, joiden… Lue lisää »

Kiinteistökauppa: Kiinteistön luovutus lahjana

Kiinteistö voidaan luovuttaa uudelle omistajalle ilman vastiketta, jolloin puhutaan lahjan antamisesta. Lahjana pidetään lisäksi sellaista luovutusta, jossa vastike on hyvin alhainen. Myös tällaisessa tilanteessa on noudettava yleisiä kiinteistön kaupan muotovaatimuksia. Lahjan antajan… Lue lisää »