Pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Pesänselvittäjä ja -jakaja on yleensä sama henkilö. Käräjäoikeudelta voidaan hakea pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä kuolinpesään. Pesänselvittäjä ja pesänjakaja on ammattilainen lakimies silloin, kun käräjäoikeudesta haetaan pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä kuolinpesään.… Lue lisää »

Pesänselvittäjän korvausvastuu

Pesänselvittäjän korvausvastuu aktualisoituu vahingonkorvausvastuuna, jos pesänselvittäjä on omalla toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa kuolinpesälle. Pesänselvittäjälle voi syntyä korvausvastuu Kuolinpesä syntyy samalla hetkellä, kun henkilö menehtyy. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää tällöin kuolinpesä. Kuolinpesä… Lue lisää »

Pesänselvittäjän oikeudet

Pesänselvittäjän oikeudet ovat laajat. Pesänselvittäjä on oikeutettu ja velvoitettu kaikkiin toimiin, jotka ovat pesän selvityksessä tarpeellisia. Pesänselvittäjänä voi toimia käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä eli niin sanottu virallinen pesänselvittäjä sekä osakkaiden valtuuttamana… Lue lisää »

Jakamattoman kuolinpesän verotus

Jakamattoman kuolinpesän verotus on periaatteessa samanlaista kuin henkilön verotus. Kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja sekä yritystuloa. Jakamaton kuolinpesä Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää siis kuolinpesä.… Lue lisää »