Epäselvän testamentin tulkinta

Miten epäselvää testamenttia on tulkittava? Testamenttia on tulkittava niin, että tulkinnan voidaan olettaa vastaavan testamentin tekijän tahtoa. Seuraavia testamentin tulkintasääntöjä noudatetaan vain, jos ei testamentin määräyksestä katsota muuta johtuvan. Testamentin… Lue lisää »

Testamentti on perittävän viimeinen tahto

Mikä on testamentti ja kuka voi tehdä testamentin? Testamentti eli jälkisäädös on perittävän viimeinen tahto, jolla hän määrää omaisuudestaan kuoleman varalta. Testamentilla voidaan tarkoittaa myös testamenttiasiakirjaa, johon perittävän yksi tai… Lue lisää »

Testamentin laatimisen muotovaatimukset

Missä muodossa testamentti on laadittava? Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtaikaa läsnä. Testamentin tekijän tulee henkilökohtaisesti todistajien läsnä ollessa allekirjoittaa testamentti taikka tunnustaa testamentissa oleva allekirjoitus omakseen.… Lue lisää »

Kuolemanvaraislahja

Mikä on kuolemanvaraislahja? Onko se sallittu? Kuolemanvaraislahjalla tarkoitetaan sellaista lahjanlupausta, jossa lahjan täyttäminen on tavalla tai toisella kytketty lupauksen antajan kuolemaan. Lahjanlupaus, joka on tarkoitettu täytettäväksi antajan eläessä, ei ole… Lue lisää »