Testamentista luopuminen

Voiko testamentista luopua vai onko se pakko vastaanottaa? Testamentinsaaja voi luopua sekä yleistestamentista että tiettyä omaisuutta koskevasta legaatista. Luopumista koskevat samat säännöt kuin lakimääräisestä perinnöstä luopumista. Luopumisen tehokkuus riippuu siten… Lue lisää »

Yleistestamentti

Mitä yleistestamentti tarkoittaa? Yleistestamentti eli yleisjälkisäädös on testamentti, jolla perittävä määrää jäämistöstään yleisluontoisesti tai kokonaisuutena ilman, että testamentti koskisi jotain tiettyä omaisuutta. Samassa testamenttiasiakirjassa voi olla useita testamenttitahdonilmaisuja, joista osa… Lue lisää »

Rintaperillinen perinnöttämäksi

Miten tehdä rintaperillinen perinnöttämäksi? Testamentti on asiakirja, jossa ilmoitetaan määräys ja peruste, joilla tehdään rintaperillinen perinnöttömäksi. Lain nojalla rintaperilliselle kuuluu lakiosa kuolleen vanhempansa perinnöstä. Lähtökohtaisesti  rintaperillisen oikeutta lakiosaan ei voida tehokkaasti… Lue lisää »

Erityisjälkisäädös eli legaatti

Erityisjälkisäädös on virallinen nimitys erityistestamentille eli legaatille. Erityisjälkisäädös määrää perinnöksi jäävästä omaisuudesta vain rajatulta osalta, ei koko omaisuudesta. Erityisjälkisäädöksen olemus Erityisjälkisäädöksellä tarkoitetaan testamenttia, jolla testamentintekijä määrää jostakin tietystä omaisuudestaan taikka tietystä rahamäärästä… Lue lisää »

Suullinen hätätilatestamentti

Jos testamentin tekijä ei sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi pysty tekemään testamenttia laissa säädettyjen muotovaatimusten mukaisesti, on mahdollista tehdä suullinen hätätilatestamentti. Suullinen hätätilatestamentti Jos testamentin tekijä ei sairauden tai… Lue lisää »

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa vaikuttavat toisiinsa. Testamentin hyväksyminen on tapa luopua perinnöstä. Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan kirjallista hyväksymistä. Pelkkä suullinen myötäily tai muuten vaan positiivinen suhtautuminen tehtyyn testamenttiin ei ole testamentin… Lue lisää »

Testamentintekokelpoisuus

Ovatko kaikki täysi-ikäiset testamentintekokelpoisia? Testamentintekokelpoisuus on käsitteenä erilainen ja suojatumpi kelpoisuuden muoto kuin yleinen oikeustoimikelpoisuus. Edes oikeuden päätöksellä ei kenenkään testamentintekokelpoisuutta voida etukäteen poistaa. Tämä korostaa henkilön yksilöllistä oikeutta määrätä… Lue lisää »

Testamentin täytäntöönpano

Miten testamentti pannaan täytäntöön? Testamentti erityisjälkisäädöstä lukuunottamatta täytetään perinnönjaossa, jossa jako suoritetaan testamentin määräysten mukaisesti. Samalla ratkaistaan mahdolliset lakiosat perittävän lapsille. Perittävä on voinut esimerkiksi testamentata puolet omaisuudesta Maijalle ja… Lue lisää »

Testamentin toimeenpanija

Kuka on testamentin toimeenpanija? Perittävä voi testamentissaan nimetä testamentin toimeenpanijan. Testamentin toimeenpanija on määrättävä myös pesänselvittäjäksi, jollei vastasyitä ole. Pesänselvittäjän määrää hakemuksesta käräjäoikeus. Testamentin toimeenpanijalla on sama valtuus kuin pesänselvittäjällä,… Lue lisää »

Testamentin todistaja

Kuka voi toimia testamentin todistajana? Testamentin todistajien tulee olla viisitoista vuotta täyttäneitä ja sielullisesti terveessä ymmärryksessä. Todistajien tulee olla myös esteettömiä eli testamentin tekijän puoliso, lapset, vanhemmat, veljet ja sisaret… Lue lisää »