Testamentin tarkoitemääräys

Mitä ovat testamentin tarkoitemääräykset? Perittävä voi toisinaan testamentissa antaa joitakin omaisuuttaan koskevia määräyksiä, jotka hän on tarkoittanut omaisuuden saajan tai muun täytettäväksi. Tällöin puhutaan tarkoitemääräyksistä. Tarkoitemääräyksistä on erotettava perittävän toiveet,… Lue lisää »

Testamentin tarkoitemääräyksen täytäntöönpano

Kenen on toteltava testamentin tarkoitemääräystä ja mitä jos määräystä ei noudateta? Tarkoitemääräyksen täytäntöönpanoa koskevat paljolti samat säännökset kuin mitä erityistestamentin täyttämisestä on säädetty. Jos tietylle perilliselle tai testamentin saajalle tulevasta… Lue lisää »

Testamentin peruuttaminen

Voiko tehdyn testamentin peruuttaa? Miten se tapahtuu? Testamentin voi perittävä milloin tahansa elinaikanaan peruuttaa. Hän voi yksinkertaisesti vain hävittää tai tuhota testamentin taikka muutoin selvästi ilmaista, ettei testamentti enää vastaa… Lue lisää »

Pätemätön testamentti

Milloin testamentti on pätemätön? Perintökaaressa on lueteltu testamentin pätemättömyysperusteet. Testamentin pätemättömyys edellyttää pätemättömyyteen vetoamista testamentinsaajaa vastaan. Jos testamentin saaja ei vapaaehtoisesti oikeudestaan luovu, niinkuin ei yleensä luovu, on testamentin pätemättömyyteen… Lue lisää »

Osittainen luopuminen testamentista

Voiko testamentista luopua osittain? Perinnöstä luopumisen kohdalla ei tehokasta osittaisluopumista ole pidetty mahdollisena. Testamentin kohdalla sen sijaan ei tehottomuuden aiheuttavana määräämisenä ole pidetty saannon osasta luopumista. Käytännössä näin tapahtuu esim.… Lue lisää »

Kenen hyväksi testamentin voi tehdä?

Kenen hyväksi testamentin voi tehdä? Testamentin voi tehdä kenen tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hyväksi. Testamentin tekijän ei tarvitse edes tuntea testamentin saajaa. Riittää kun testamentin saaja on yksilöity siten,… Lue lisää »

Testamenttimääräyksenä jäämistön käyttöoikeus

Mikä on testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden sisältö? Perittävä voi testamentissaan määrätä jollekin käyttöoikeuden perittävän jäämistöön tai siihen kuuluvaan omaisuuteen, johon joku muu saa omistusoikeuden testamentin tekijän kuollessa tai myöhemmin. Tälläisesta käyttöoikeudesta… Lue lisää »

Hätätilatestamentti

Onko testamentin muotoa pakko noudattaa, jos joutuu kuolemanhätään? Joka on sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi estynyt tekemästä testamenttia testamentin muotovaatimuksen mukaisella tavalla, saa tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa… Lue lisää »

Erityistestamentti eli legaatti

Erityistestamentti eli legaatti; Miten se täytetään? Erityisjälkisäädös eli legaatti on testamentti, jolla perittävä määrää jostakin erityisestä, tietystä omaisuudestaan taikka tietystä rahamäärästä jonkun hyväksi. Samat testamentin muotovaatimukset koskevat kaikkia kuolemanvaraisia testamentteja… Lue lisää »