Työsuhde: Huumetestit työpaikalla

Onko työnantajalla oikeus selvittää työntekijän huumeiden käyttöä? Työnantaja saa käsitellä työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja vain, jos ne sisältyvät tämän työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Em.todistuksella tarkoitetaan työnantajan osoittaman terveydenhuollon… Lue lisää »

Työsopimuslaki: Työsuhde käsitteenä

Milloin on kysymyksessä työsuhde? Työsopimuslaki soveltuu, jos työsuhteen tuntomerkit täyttyvät. Lakia sovelletaan sellaiseen sopimukseen, jonka perusteella työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai… Lue lisää »

Työsopimuksen koeaika

Työsopimuksen koeaika on tarkoitettu sen selvittämiseksi, soveltuuko työntekijä työhön. Koeaika on max. 6 kk pitkä ja sen aikana työsopimuksen voi purkaa helpommin. Työsopimuksen koeaika Työsopimuksesi ehtoihin voi kuulua koeaika. Koeajan tarkoitus on… Lue lisää »

Työntekijä: Työntekijän siirto mahdollista?

Voinko tulla siirretyksi toisen työnantajan käyttöön? Työnantaja ei voi pakottaa sinua siirtymään toisen työnantajan käyttöön. Voit toki suostua siirtotyöntekijäksi. Jos suostut siirtoon, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoasi sekä… Lue lisää »

Työntekijä: Työntekijän oikeus ottaa avustaja

Saako työntekijä ottaa avustajan työhönsä? Saat työnantajan suostumuksella ottaa itsellesi avustajan työsopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Avustajaksi otettua henkilöä pidetään myös työsuhteisena suostumuksen antaneeseen työnantajaan, vaikka erillistä palkanmaksua ei olisikaan sovittu.

Työnantaja: Työnantajan oikeus asettaa edustaja itselleen

Saako työnantaja asettaa itselleen sijaisen? Työnantajalla on oikeus asettaa toinen henkilö edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä. Työnantaja on kuitenkin vastuussa siitä vahingosta, jonka työnantajan sijainen virheellään tai laiminlyönnillään työntekijälle aiheuttaa.